Barnstuga och Skola

  

Förskolestängsel / förskolegrindar / stängsel för skolor

Skolentréer, skolbyggnader, cykelparkeringar, lekplatser, förskolor... Områdesskydd är ett mycket viktigt aspekt för att skydda elever som genomgår utbildning, allt från dagis till universitet.
Skolentré och yttre inhägnad
Ingången till området avgör helhetsintrycket vilket är viktigt för en skola. Stängslet måste därför vara attraktivt och säkert med egenskaper som återspeglar skolans image. Det måste också ha funktionella egenskaper (hindra obehöriga från att komma in på skolområdet), utan att förlora den inbjudande karaktären.

Skolbyggnad

Det är viktigt att skolbarn kan röra sig på hela skolområdet med säkerhet. Stängsel säkerställer att de inte av misstag kommer ut på gatan. Stängslet ska alltid erbjuda god sikt genom det, så att eventuella inkräktare kommer att uppmärksammas snabbt. I ett tättbebyggt område måste stängslet ha ett transparent utseende.

Cykelparkering

Cykelparkeringen måste skyddas mot stöld och skadegörelse. Den måste också vara lättåtkomlig, så att flera cyklister kan komma in på eller lämna parkeringen samtidigt. Stängslet ska vara och se säkert ut så att personer med onda avsikter omedelbart avskräcks. med fördel väljs ett system som är svårt att skära igenom eller skada.

Lekplats

Skyddet för barn är viktigt, men en lekplats ska inte se ut som ett "fängelse". Därför väljs ett staket av låg till medelhög höjd här. Sikten genom stängslet är viktig för att göra tillsyn möjlig. Stängslet måste vara helt säkert och barnen får inte skada sig eller fastna på det. Ingångarna är skyddade av grindar med låssystem som hindrar barn från att öppna på insidan.

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se