De-fence nätstaket

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt nätstaket i Skandinavien, som oftast ses skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer. Det består av galvat eller plastbelagt flätverksstängselnät och robusta stängselstolpar av fyrkantsstål i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5 m! Det finns tre olika typer av stängselstolpar som är installerade i betongfundament: hörnstolpar, mellanstolpar och ändstolpar.

Applikationer

De-Fence nätstaket rekommenderas för professionell inhägnad av trädgårds- och gårdsplaner, lek- och idrottsplatser, tennisbanor, fabriker och verkstäder m.m.

Starkt och säkert

De-Fence är ett stängselsystem som håller sin form och samtidigt är elastiskt. Det består av ett nät av vävd tråd i rutmönster och har en effektiv och enkel uppsättningsmetod.

De-Fence Nät

Tillverkat av hård ståltråd, enkelt tvinnad.
Nätet har ett rutmönster.
Kanterna är avrundade på båda sidor.
Typ 50/3,7: ena sidan avrundad och andra sidan med taggar. Längd på rullar: 25 m.

Brottgräns för stålet: 320 à 510 N/mm², enligt EN 10326

De-Fence Stolpar

Stolparna kompletteras med plastlock.
För vegetation måste avståndet mellan stolparna liksom storlek på stolparna anpassas efter situationen.

Håller form och elasticitet

De-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom de inflätade trådarna.

Lång livslängd

Beläggningstekniken som Demex använder är toppmodern och garanterar extra lång livslängd. Efter galvanisering får tråden en extra skyddsbeläggning med hållbar PVC.

Ger stöd för klätterväxter

De-Fence kan förses med ett överstycke vilket gör det till ett idealiskt stängsel för täckning med växtlighet och ger stöd för klätterväxter. Lämplig stolpstorlek rekommenderas

De-Fence Stängselsystem kan fås i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5m ! De vanligaste är 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m och 2 m och som industristängsel 2,3 m högt. Det består då av 2 m stängsel med tre rader taggtråd.

Ståltrådarna galvaniseras och är därefter plastbelagda. Stolparna galvaniseras in- och utvändigt (min. beläggning 275g/m², båda sidor tillsammans), enligt EN 10326. Efteråt läggs en vidhäftningsbeläggning på och slutligen plastbeläggs stolparna (min. 60 mikron).

Stängselnät: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)
Taggtråd: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)
Stolpar, Stagrör och Överliggarrör: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)

De-fence nätstaket har Demex Skyddsklass 2 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Demex skyddsklasser

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

Skyddsklass 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

Skyddsklass 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Skyddsklass 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

De-fence nätstaket

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

De-fence nätstaket

Tack för ditt meddelande