Infrastruktur och transport

Infrastruktur och transportområden kräver högt områdesskydd

Områdesskydd är nödvändigt för att skydda de som använder järnvägar, flygplatser, hamnar och vägar samt medlemmar av allmänheten som annars kan få tillgång till potentiellt farliga områden. Många järnvägar och motorvägar passerar genom landsbygden där det också är nödvändigt att skyddas från djur. 

järnvägar

Flygplatser

Terminalbyggnader, flygplatsparkeringar, landningsbanor. Det finns ett mycket speciellt behov av säkerhet på flygplatser. Efterfrågan på effektiva säkerhetsstängsel för infrastruktur på terminaler och flygplatser är också en nödvändighet. 

Hamnar

Passengerarterminal, godsterminal, skeppsvarv. Det finns ett mycket speciellt behov av säkerhet och områdeskydd kring bryggor och i hamnar.

Vägar

Motorvägar, landsvägar, broar, privata vägar. Det finns ett mycket specifikt behov av områdesskydd runt det trafikerade vägnätet. Efterfrågan på effektiva områdesskydd för att hindra att allmänheten och djurlivet får tillträde till vägar är mycket stor. Det sker ca 40.000 viltolyckor i Sverige varje år.

Järnvägar

Tågstationer, stationsparkeringar, järnvägsspår, järnvägsbroar. Det finns ett mycket speciellt behov av säkerhet inom transportsektorn. Efterfrågan på effektivt säkerhetsstängsel för godsterminaler är också en nödvändighet.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Infrastruktur och transport

Tack för ditt meddelande