järnvägar

Tågstationer, stationsparkeringar, järnvägsspår, järnvägsbroar. Det finns ett mycket speciellt behov av säkerhet inom transportsektorn. Efterfrågan på effektivt säkerhetsstängsel för godsterminaler är också en nödvändighet.
Stationens parkeringsplats säkras genom ett staketräcke eller panelstängsl. Detta har en avskräckande effekt; det tyder på att tillträde är reserverat för behöriga personer. Stängslet är robust men med ett dekorativt och elegant utseende. Parkeringsplatsen kan stängas vid vissa tillfällen med bommar eller grindar.
Stationen är ett område med en ökad säkerhetsrisk. Här väljs ett stängsel med fördröjande effekt. Ett vändkors säkerställer kontrollerat tillträde av personal. Servicebilar kan lasta och lossa material via automatiska grindar.
Spåret måste säkras mot oönskade inkräktare och vilda djur i syfte att garantera säkerheten för tåg och passagerare. På landsbygden avgränsar ett stängsel längs hela spåret. I bostadsområden måste val göras i förhållande till bostädernas karaktär och gabioner kan säkerställa minskning av buller, utan att förlora den estetiska faktorn. Detta tillvägagångssätt minimerar den visuell olägenhet för de boende.
En bro är en mycket sårbar del. Här väljs ett stängsel med en stark fördröjande effekt. Detta staket erbjuder exceptionell motståndskraft mot klättring och skärning. Vidare förhindrar stängslet vandaler från att kasta föremål på spåren och äventyra järnvägstrafiken. En bockad arm på toppen ger extra säkerhet mot klättring.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Järnvägar

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Järnvägar

Tack för ditt meddelande