Staketlarm
Antalet Larmade Elstängsel växer snabbt i Sverige på grund av de goda resultat som uppnåtts. Det är ett brett spektrum av företag som väljer denna lösning.
LARMAT ELSTÄNGSEL
Antalet Larmade Elstängsel växer snabbt i Sverige på grund av de goda resultat som uppnåtts. Det är ett brett spektrum av företag som väljer denna lösning.

villa staketlarm

Säkra hemmet med Viking Smart 6 in 1 system.

staketlarm

LARMADE ELstängsel

Ett staketlarm är i princip en spänningsförande larmdetektor. Stängslet monteras på insidan av ett vanligt stängsel och blir i normalfallet cirka 250 cm högt. 

larmat grind

LARMADE GRINDAR

Grindar ses som delar av stängslet och är också larmade. Dessutom kan grindöppningslarm monteras, integrerat i systemet.

Staketlarm

Ett staketlarm är i princip en spänningsförande larmdetektor.

Stängslet är uppbyggt av elslingor av varvade plus- och minustrådar på cirka 15 cm avstånd, med en inbördes pulserande spänning på upp till 10.000 Volt.

Stängslet monteras på insidan av ett vanligt stängsel och blir i normalfallet cirka 250 cm högt. Det kan i princip byggas hur högt som helst.

Stängslet har dessutom en larmfunktion. Typiska situationer som åstadkommer larmutlösning är vidrörning eller klippning av tråden samt försök att manipulera systemet.

Systemet övervakar kontinuerligt förhållandet mellan den faktiska spänningen i tråden och den inställda larmspänningen.

Z-AGGREGAT FÖR LARMADE ELSTÄNGSEL

Gemensamt för JVA’s Z-aggregat:

 • Passar elstängsel från 50 meter upp till flera kilometer.
 • Kan användas ensamma eller i kombination med befintliga inbrottslarm, passagekontroller och videokameror.
 • Kan manövreras och övervakas på distans.
 • Fjärr- eller tidsomkoppling till dagläge (lågvolt) medger ständig bevakning.
 • Batteri-backup bibehåller funktionen i minst 12 timmar.

SPECIFIKATIONER

Mätarspänning: 230 V 1-fas (vid inbyggnad) eller 16 V AC 1A
Utspänning: Cirka 9 KV
Frekvens: 0.8 Hz

MODELL

JVA Z-14R är grundmodellen i Z-programmet

 • Aggregatet kan drivas bipolärt, vilket innebär att samtliga eltrådar är spänningsförande/larmande.
 • 5 Joule output (2,5 i groupmode)
 • LCD-display som visar in- och utgående stängselspänning
 • Potentialfria, programmerbar utgångar.

JVA Z-28, tvåsektionssystem

 • 2 Separata zoner opåverkade av varandra där den ena sektionen ofta används som vinterslinga.
 • 2 x 4 Joule output
 • Bibehållen utgångsenergi oavsett
 • Utbyggbar till 28

ZLM-4, 4-sektions lågvoltssystem

 • I princip samma funktioner som högvoltsystemen, men utan elstötar.
 • Används där man med högre precision vill upptäcka vilken sektion av stängslet som har angripits.
 • Kan användas ensamt eller i kombination med högvoltssystem.
 • Kan med fördel användas under dagtid när högvoltslingan är avstängd

ZM-20

 • Upp till 20 larmsektorer för högre precision på detektering av angreppspunkt.
 • Klarar upp till 2,5km stängsel.
 • Ingen matarkabel behövs dras till respektive sektor.
 • Kompletteras med valfritt Z-
 • 3 programmerbara potentialfria larmutgångar.

 

Elstängsel har Demex Skyddsklass 5 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. 

DEMEX SKYDDSKLASSER

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

SKYDDSKLASS 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

SKYDDSKLASS 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

Genom åren har vi haft förmånen att leverera våra grindar till många fantastiska projekt i hela Europa.

Här har vi samlat några av dessa projekt: Elstängsel

staketlarm
Simon

KONTAKTA OSS

Ring Simon för gratis offert:

tel: 0371-335 44

epost: simon.wilhelmsson@demex.se

Vill du att vi kontakta dig?

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp och hjälper dig med val av elstängsel.

Att beröra stängslet är inte hälsovådligt men kan upplevas som mycket smärtsamt.

 • Ett staketlarm är inte farligare än att beröra än ett kreatursstängsel.
 • Effekten är hög i en spänningspuls men den varar endast 1/10.000 sekund och blir därmed ofarlig.

Inget tillstånd fordras för att montera eller använda ett Larmat Elstängsel, men det krävs kunskaper för ett bra resultat.

Det finns säkerhetsregler och -rekommendationer i SS-EN 60335-2-76 som Demex noga beaktar vid varje installation.

Ingen person – skyldig eller oskyldig – ska kunna skadas genom att fastna i stängslet. Ingen ska heller kunna komma åt stängslet av misstag.

Ja, det finns sabotageskydd som även är aktivt när stängslet är spänningslöst. Försök att manipulera stängsel eller larmskåp resulterar alltid i ett larm.

Grindar ses som delar av stängslet och är givetvis också larmade. Dessutom kan grindöppningslarm monteras, integrerat i systemet.

I vårt program finns de effektstarkaste systemen på marknaden – givetvis inom ramen för gällande bestämmelser.

Vi kan erbjuda lösningar från en enda larmsektion upp till flera hundra.

Vi bygger våra anläggningar för att fungera störningsfritt året runt. Så kallad ”snöslinga” finns att tillgå i alla system. Den eliminerar risken för falska larm orsakade av marksnö.

Våra flersektionssystem arbetar med högspänning, till skillnad från vissa fabrikat som använder s.k. lågvoltslarm (LV). Lågvolt använder vi i vissa system som skydd mot sabotage under dagtid, men det kan aldrig ersätta ett högvoltslarm.

Alla flersektionssystem är pulssynkroniserade för hög beröringssäkerhet.

Vi tillverkar våra isolatorstolpar ”från ax till limpa” enligt den patenterade StapleloK® tekniken. Stolparna är gjorda av höghållfast stål och behandlade med aluzink för extra lång livslängd.

Demex’s Larmade Elstängsel kan kopplas ihop med alla larmsystem på marknaden.

Larmade Elstängsel kan styras på valfritt sätt. Vill man inte manuellt sätta på/stänga av stängslet, finns möjligheten att styra det via befintligt larm, passersystem eller med en speciell fjärrkontroll.

Utgående larm kan kopplas till larmcentral, GSM-uppringare eller sirener / strålkastare. Alla driftuppgifter kan tas ut från skåpet till extern larmcentral.

Stängslen fungerar särskilt bra ihop med övervakningskameror (CCTV).

Mycket ovanliga, om stängslet är rätt konstruerat, monterat och skött. Mikrodatorn som styr centralen har ett antal sofistikerade larmkriterier som är till stor hjälp för att undvika falska larm från t.ex. djur eller starka/snabba temperaturväxlingar.

Vegetation måste alltid hållas borta och inga föremål får läggas eller lutas mot stängslet.

Ett inbyggt batteri ger back-up i 12 timmar vid bortfall av 230V-matningen. Ett särskilt batterilarm kan tas ut.

Inga av våra installationer uppvisar några sådana problem. Dåligt installerade eller felaktiga larmstängsel kan dock störa kommunikationen i närliggande datanät.

Det är därför viktigt att utrustningen har godkännanden avseende störningsnivåer enligt EN550014-1. Jordning och kabeldragning måste också göras på ett speciellt sätt.   

Ett Larmat Elstängsel ger som regel en höjning av brandsäkerheten genom att det håller obehöriga borta och därmed kraftigt reducerar risken för sabotage, bus och olyckshändelser.

På anläggningar som hanterar brandfarliga gaser gäller samma säkerhetsregler som för andra gnistalstrande apparater, t.ex elmotorer..

Ett Larmat Elstängsel kostar ungefär lika mycket i anskaffning som ett vanligt stängsel.

Underhållskostnaderna varierar. Systemet innehåller inga rörliga delar och inget som slits. Det är dock en bra idé att låta en kunnig tekniker syna av och mäta upp stängslet emellanåt. Att hålla vegetation borta från stängseltrådarna är också ett måste för optimal funktion.

Erfarenheter visar att 95% av allt arbete på plats är reparationer av fysiska skador, oftast påkörningar. Undviker man sådant – och håller sly och främmande föremål borta – är underhållsbehovet minimalt.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Elstängsel

Tack för ditt meddelande