Kvalitet

Kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet skal inneholde «hvordan gå frem» og standarder som sikrer at kundes krav og forventninger når det gjelder kvalitet er kjente, samt at kunden i god tid får kunnskap om den kvaliteten som Demex regner med å levere.

demex

Demex er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001

Alle våre motordrevne porter er CE-merket. Vi tilbyr også Galv Fe-sertfikat.

De åtte kvalitetsstyrte prinsippene er:
  • kundefokus
  • lederskap
  • Involvering av mennesker
  • prosessmetode
  • ledelsessystem
  • Kontinuerlige forbedringer
  • saklig tilnærming til beslutningstagning
  • gjensidig fordelaktige leverandørrelasjoner

Standarden dekker alle aspekter ved en organisasjons virksomhet inklusiv det å identifisere sine viktigste prosesser, definere roller og ansvar, retningslinjer og mål, krav til dokumentasjon, viktigheten av å forstå og møte kundens krav, kommunikasjon, ressurskrav, utdanning, produkt- og prosessplanlegging, designprosesser, innkjøp, produksjon og service, overvåking og måling av produkter og prosesser, kundetilfredshet, internrevisjon, ledelsens gjennomgang og forbedringsprosesser.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Kvalitet

Tack för ditt meddelande