PARKERING

Parkeringshus i flere etasjer, underjordiske parkeringshus, private parkeringsplasser, sykkelparkering… Parkeringsplasser er områder som krever områdebeskyttelse. Biler og sykler må beskyttes mot tyveri og hærverk, adgangskontroll skjer ofte sammen med betaling og for å hindre uvedkommen parkering eller for å hindre at biler skader omgivelsene.

I parkeringshus i flere etasjer finnes flere ulike områder som krever områdebeskyttelsesprodukter, automatiske hindringer eller automatiske pullerter som kontrollerer og regulerer innkjøring av biler. De er ofte utstyrt med betalingsstasjoner. Automatiske dører som kan åpnes og stenges til forhåndsprogrammerte tider kan brukes for å hindre adgang til disse områdene når parkeringsplassen er stengt.

Parkeringshus i flere etasjer må også ofte beskyttes mot bilskader. Rekkverk og pullerter hindrer biler fra å skade byggets struktur og andre elementer som lyktestolper. Det finnes ofte områder som medfører fallrisiko, f.eks. åpne områder rundt innganger og mellom etasjene. Slike områder kan beskyttes av panelsystemer som Viking Guard el. der det også er viktig å ta hensyn til byggets arkitektur.

I underjordiske parkeringshus finnes flere ulike områder som krever områdebeskyttelsesprodukter, automatiske hindringer eller automatiske pullerter som kontrollerer og regulerer innkjøring av biler. De er ofte utstyrt med betalingsstasjoner. Automatiske porter og dører som kan åpnes og stenges til forhåndsprogrammerte tider kan brukes for å hindre adgang til disse områdene når parkeringsplassen er stengt.

Underjordiske parkeringsplasser må beskyttes mot bilskader. Rekkverk og pullerter hindrer biler fra å skade byggets struktur og andre elementer som lyktestolper. Det finnes ofte områder som medfører fallrisiko, f.eks. åpne områder rundt innganger. Slike områder må beskyttes av rekkverk og gjerder.

Ulovlig parkering er ofte et problem på private parkeringsplasser, men både automatiske og manuelle bommer og pullerter kan forhindre dette. Det finnes også ofte behov for områdebeskyttelse rundt plassen for å hindre skader og tyveri fra parkerte biler. Dette kan man løse med et sikkerhetsgjerde med avskrekkende effekt.

Et økende fokus på miljøproblemer har ført til at stadig flere mennesker sykler. Tyveri av parkerte sykler og også skader på sykler er imidlertid et stort problem, men det kan forebygges. Trygg og sikker sykkelparkering viktig. Området kan beskyttes med et gjerde, og ved bruk av vendekors som både er beregnet på personer og sykler kan man hindre at uvedkommende får tilgang til området.

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Parkering NO

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Parkering NO

Tack för ditt meddelande