DYREPARK

Ytre gjerder, dyreinnhegninger, trafikk og mennesker…Slike anlegg stiller helt spesiell krav til effektiv sikkerhet. Sikkerhet og estetikk er to viktige aspekter når man velger gjerde. Det skal både passe til byggets arkitektoniske aspekt og sørge for en trygg forvaring av dyrene. I tillegg kreves det ofte en adgangskontroll som kan kontrollere både biler og persontrafikk.

Heleplassen er sikret ved hjelp av et gjerde. Dette har en avskrekkende effekt: det betyr at adgang er reservert for autoriserte personer.
Skyveporter, slagporter, vendekors og bommer sikrer nødvendig adgangskontroll for ansatte og andre autoriserte personer.

Dyreinnhegningene er soner med økt sikkerhetsrisiko. Her er det valgt gjerdesystemer som kan beskytte allmennheten fra dyrene, men samtidig gir de adgang for personalet som tar hånd om dem. Gjerdet som velges må være sterkt, og ofte brukes det elementer som hindrer klatring. Portsystemet hindrer at dyrene kan fly, samtidig som det garanterer personalets sikkerhet. Vendekors kontrollerer personalets adgang og kan også brukes for å gi adgang til den del av allmennheten som har adgang til å benytte anlegget. Vendekorset kan for eksempel være utstyrt med en kortleser, slik at det til enhver tid er kjent hvem som oppholder seg her.

Dyreparker er ofte svært travle steder. Det er viktig at både biler og flyten av besøkende kan kontrolleres. Vendekors brukes for å regulere og kontrollere besøkende, og automatiske bommer og porter brukes i parkeringshus for å kontrollere adkomst med bil.

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Dyrepark

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Dyrepark

Tack för ditt meddelande