VEIARBEID

Arbeid på veier og gater berører ikke bare dem som utfører selve arbeidet, men også trafikanter og dem som bor eller oppholder seg ved veien. Det er viktig for trafikksikkerheten at veiarbeidet planlegges og utføres med hensyn til alle disse faktorene. Samtidig må planleggingen ta høyde for veiarbeidernes krav om sikkerhet og beskyttelse mot påkjøring mm., samtidig som man skal forebygge tyveri og hærverk på materiell og maskineri. Det beste er om man kan utføre veiarbeid uten å bli forstyrret av passerende biltrafikk.

Beskyttelse mot påkjøring brukes ikke bare for å beskytte dem som arbeider på veiene, men også for å verne og beskytte forbipasserende, både syklister og fotgjengere samt bilister som bruker veinettet. Tunge barrierer, barrikader, pullerter og varselskilt er alle produkter som skaper et trygt arbeidsmiljø, samtidig som allmennheten advares og beskyttes.

Ved veiarbeid ses egne innhegninger for dyre maskiner og materialer som må beskyttes mot tyveri og hærverk. Tyveri og hærverk kan føre til avbrudd i arbeid som allerede har et presset tidsskjema. Slike avbrudd kan også bli dyre å rette opp. Mobile gjerder og porter kan sikre oppbevaringsområdet og kan enkelt flyttes ettersom arbeidet skrider frem.

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Veiarbeid

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Veiarbeid

Tack för ditt meddelande