BYGGEVAREHUS

Parkering, utendørs lagring, drive-in-lager, lagerområder…På et byggevarehus er områdebeskyttelse helt avgjørende for å beskytte varer som ofte lagres utendørs mot tyveri og skadeverk, men også for å hindre at allmennheten får tilgang til områder der de kan skades.

  • Bilparkering
  • Utendørs lagring
  • Drive-in lager
  • Lagerområder

Pullerter gir beskyttelse for fotgjengere på parkeringsplasser der det ofte er mye trafikk. Samtidig kan de også beskytte rabatter og hindre feilparkering.

Utendørslagre må første og fremst beskyttes mot uvedkommende og tyveri. Derfor anbefaler vi et gjerde med nøye definert forsinkelsesfaktor her. Porter brukes for å sikre områdene om natten, og automatiske porter kan være et effektivt valg. De kan forhåndsprogrammeres til å være åpne i åpningstidene og stengt om natten og på helligdager.

Mange byggevarehus har drive-in-lager slik at kundene kan kjøre inn og hente materialene selv. Dette området bør beskyttes mot tyveri og uvedkommende. Det er også viktig å kunne regulere trafikkflyten. Et gjerde med avskrekkende effekt bør velges her sammen med bommer og pullerter for å hindre uvedkommende og uønsket trafikk.

Lagerområder må beskyttes mot tyveri, og ofte ønsker man også å hindre allmennheten tilgang til områder der de kan skades ag gaffeltrucker og lastebiler som laster og losser. Her kan det brukes gjerder med automatiske porter og bommer, slik at man raskt og effektivt kan åpen for lastebiler og servicebiler.

"

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Byggevarehus

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Byggevarehus

Tack för ditt meddelande