Beskyttelsesklasse

Demex produkter gir deg sjelefred både dag og natt

Demex utvikler, produserer og vedlikeholder områdebeskyttelsesløsninger og sikkerhetsprodukter av førsteklasses kvalitet. Våre skreddersydde helhetsløsninger tilbyr optimal sikkerhet i henhold til vår veltestede områdebeskyttelsesfilosofi.

demex

Demex’ områdebeskyttelsesfilosofi består av fem deler

Disse elementene er nøy utvalgt slik at de kompletterer og forsterker hverandre.

  • Avskrekke: en hindring, i f.eks. form av et gjerde i ytterkanten som får eventuelle inntrengere til å ombestemme seg.
  • Identifisere: i ni av ti tilfeller avbrytes et innbrudd dersom inntrengeren vet han eller hun er oppdaget.
  • Utsette: iverksette tiltak som ikke gir inntrengere adgang til boligen din så raskt som de gjerne ville.
  • Iverksette tiltak: elektronisk signalanlegg som varsler og sikrer at innbrudd oppfølges raskt.
  • Kontrollere: et tilfredsstillende adgangssystem gir optimal kontroll og overvåking av personer og godt på vei ut og inn.

skyddsklass-1

Demex beskyttelsesklasse 1 brukes i områder der innbrudd ikke utgjør noen spesiell risiko, men hvor det likevel brukes gjerder og porter for å sikre en avgrensning for å vise hvor eiendommen begynner og slutter. Områdebeskyttelsen har kun en lavt avskrekkende virkning mot eventuelle innbrudd eller ulovlig tilgang.

skyddsklass-2

Demex beskyttelsesklasse 2 brukes på områder der avgrensing er viktig og der det finnes et høyere krav mot innbrudd og tyveri.Det brukes også i områder der tilgangen til de beskyttede områdene kan føre til personskader eller dødsfall.

skyddsklass-3

Demex beskyttelsesklasse 3 brukers der innbrudd og tyveri er et alvorlig problem. Adgang, kontroll av personer, kjøretøyer og gods kontrolleres av automatiske adgangssystemer. Systemet utformes for å beskytte området ved å avskrekke, utsette og oppdage eventuelle innbruddsforsøk, ikke minst der tilgang til de beskyttede områdene kan føre til skade eller dødsfall.. 

skyddsklass-4

Demex beskyttelsesklasse 4 brukes der innbrudd og tyveri utgjør et kritisk problem, og det å beskytte innholdet er svært viktig. Tilgjengelighet for autoriserte personer, kjøretøyer og varer kontrolleres av automatiske adgangssystemer. Systemet utformes for å beskytte området ved å avskrekke, utsette og oppdage eventuelle innbruddsforsøk, ikke minst der tilgang til de beskyttede områdene kan føre til skade eller dødsfall

skyddsklass-5

Demex beskyttelsesklasse 5 gir det høyeste sikkerhetsnivået og er beregnet på områder der potensielle innbrudd utgjør en alvorlig risiko. Den er utformet for å gi fullstendig sjelefred selv om det finnes en potensiell risiko fra så vel innsiden som utsiden av eiendommen. Systemet er designet med system for adgangskontroll som brukes for å styre adgangen for mennesker, kjøretøyer og gods inn og ut fra området. Det tar høyde for alle de fem aspektene ved Demex områdebeskyttende filosofi: avskrekke, utsette, oppdage, handle og kontrollere tilgang til beskyttet eiendom med maksimal effekt. Systemet utformes i samråd med politi, forsikringsselskap og profesjonelle sikringsselskaper for å sikre en områdebeskyttelse som oppfyller kravene for den enkelte eiendommen.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Beskyttelsesklasse

Tack för ditt meddelande