LANDBRUK

Gårdsport, bondegård, åker … det brukes mye gjerder og porter på gårdene for å beskytte og holde dyr inne. Det brukes også til å kontrollere adgangen for lastebiler, andre kjøretøy og mennesker samt for å hindre uvedkommende adgang.

På gårder brukes det ofte porter for å hindre av uvedkommende kjører inn på gården. Inngangen er ofte den samme som til eierens hus, og derfor spiller også det estetiske en viktig rolle.

Gjerder og porter brukes mye for å flytte og stenge områder som brukes av buskap, men ettersom det ofte også står dyre landbruksmaskiner på gården, må også disse beskyttes mot tyveri og skader.

Buskap må beskyttes mot ville dyr, og beiteområder må innhegnes. Men samtidig må landbruksmaskiner også kunne på tilgang her. Gjerder, trestolper og porter er en nødvendig forbruksvare, og derfor er det viktig å satse på god kvalitet til fornuftige priser.

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Landbruk

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Landbruk

Tack för ditt meddelande