FLYPLASSER

Terminalbygg, flyplassparkering, landingsbaner… Flyplasser har helt spesielle behov for sikkerhet. Etterspørselen etter effektive sikkerhetsløsninger for infrastruktur på terminaler og flyplasser øker stadig.

Parkeringsplassene på flyplasser er ofte inngjerdet. Dette har en avskrekkende effekt, og det viser tydelig at plassene er reservert for autoriserte personer. Gjerdet er robust, men med et dekorativt og elegant utseende.
Adgangen til parkeringsplassen kan stenges til visse tider ved hjelp av bommer og porter.

Terminalbyggene er områder med økt sikkerhetsrisiko. Her velges et gjerde som hindrer at uvedkommende får tilgang til avstengte områder. Vendekors sikrer kontrollert adgang for personale. Pullerter hindrer terrorangrep og adgang for uvedkommende biler.
Servicebiler kan laste og losse varer ved automatiske porter, pullerter og bommer.

Området rundt landingsbanen må sikres mot inntrengere og ville dyr for å ivareta sikkerheten til både fly og passasjerer. I boligområdet må man ta hensyn til boligenes karakter, og gabioner kan sikre støyreduksjon uten at man går på akkord med estetikken. Slik kan man minimere synlig og hørbar støy for beboerne i området.

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Flyplasser

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Flyplasser

Tack för ditt meddelande