TRYGG BYGGEPLASS

Tyveri og skadeverk på byggeplasser koster flere millioner kroner hvert år. I tillegg medfører det tapt arbeidsredskap og forsinkede leveranser som igjen ofte kan føre til avbrudd i produksjonen.

Det første tiltaket som må iverksettes er å gjøre byggeplassen så trygg som mulig. Det handler om f.eks. inngjerding og innkjøringsbeskyttelse, adgangskontroll, belysning, kameraovervåking og vakthold.

Et stabilt gjerne er utgangspunktet for god områdebeskyttelse. Porter bør låses med hengelås og kjetting i klasse 4/grade 5 i henhold til SSFs norm for hengelåser. Innkjøringsveier kan blokkeres med betongfundamenter og kraftige, låsbare bommer eller lignende.

Adgangskontroll er en felles betegnelse på passeringssystemer, inngangssystemer for persontrafikk og kjøretøyer samt kameraovervåkning og kan i visse tilfeller også omfatte innbruddsalarm. Adgangskontroll består av tekniske produkter og systemer som passeringssystemer med rotasjonsporter, automatporter, bommer eller lignende som hindrer eller vanskeliggjør ulovlig adgang.

I dag må både store og små byggeplasser ha kontroll på hvem som passerer inn og ut.

Kameraovervåking kan forebygge skadeverk og tyveri. Det er viktig at overvåkingen prosjekteres ut fra hvilket formål overvåkingen skal ha. Det behøves en annen type kamerautstyr for å kunne identifisere enn inntrenger enn om behovet bare er å kunne konstatere at ingen oppholder seg ulovlig på området. Kamerautstyret kan integreres med innbruddsalarm. Ved all kameraovervåkning kreves tydelig skilting.

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Trygg Byggeplass

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Trygg Byggeplass

Tack för ditt meddelande