JERNBANE

Jernbanestasjoner, stasjonsparkeringsplasser, skinnegang, jernbanebroer…I transportsektoren finnes det et stort behov for sikkerhetsløsninger. Etterspørselen etter effektiv sikring av godsterminaler er også stor.

  • Stasjonsparkering
  • Jernbanestasjonen
  • Skinnegang
  • Jernbanebroer

Parkering på jernbanestasjoner sikres best med et enkelt gjerde. Dette har en avskrekkende effekt, og det viser tydelig at adgang er reservert for autoriserte personer. Gjerdet er robust, men med et dekorativt og elegant utseende.
Parkeringsplassen kan om ønskelig stenges med bommer eller porter ved behov.

Stasjonen er et område med økt sikkerhetsrisiko. Her velges et egnet gjerde. Et vendekors sikrer kontrollert adgang for personale. Servicebiler kan laste og losse varer ved automatiske porter.

Skinnegangen må sikres mot uønsket bruk og ville dyr, slik at man kan garantere sikkerheten for tog og passasjerer. På landsbygda kan man sette opp et gjerde langs hele skinnegangen.
I boligområdet må man ta hensyn til boligenes karakter, og gabioner kan sikre støyreduksjon uten at man går på akkord med estetikken. Slik kan man minimere synlig og hørbar støy for beboerne i området.

En bro er en svært sårbar del. Her velges et egnet gjerde. Dette gjerdet tilbyr eksepsjonell motstandskraft mot klatring og skjæring. I tillegg hindrer det vandaler fra å kaste gjenstander på sporet og forsinke togtrafikken. Når den øverste delen av gjerdet bøyes, gis det ekstra sikkerhet mot klatring.

"

sitat forespørsel

Fyll ut detaljene dine her, så kontakter vi deg snart.

Jernbane

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Jernbane

Tack för ditt meddelande