Idrott, sport och fritid

Sport- och fritidsanläggningar kräver vissa typer av områdesskydd

Det finns inte enbart ett behov av att skydda mot vandalism och stöld, utan även att skydda allmänheten. Det finns också ett behov av att reglera flödet av besökare till idrottsarenor, oavsett om de är stora eller små. 

natstaket_defence

Golfbana

Områdesskydd är en viktig del för att skydda alla delar av en golfbana. Det finns områden som behöver skyddas från stöld och skadegörelse samt att skydda allmänheten från felriktade golfbollar. Stängsel som passar för entré, yttre inhägnad, parkeringsplatser och till driving rangen.

 

Motorbana

Yttre inhägnad, tävlingsbanor, logistikzoner, trafik- och människoflöde. Sådana anläggningar och evenemang kräver effektiv säkerhet. Ofta är säkerhet och en estetisk aspekt av stängslet viktigt för att passa med t.ex det arkitektoniska konceptet på byggnaden. För evenemang behövs ett tillfälligt stängsel av hög kvalitet för att skydda människor och kontrollera trafikflödet. 

Fotbollsplan

Yttre inhägnad, fotbollsplaner, yrkesutbildningsområden, trafik- och människoflöde. Sådana anläggningar och evenemang kräver effektiv säkerhet. Ofta är säkerheten och estetiska aspekter av stängslet viktiga för att passa med t.ex. det arkitektoniska konceptet på byggnaden. För evenemang behövs tillfälligt stängsel av hög kvalitet för att skydda människor och kontrollera trafikflödet. 

Tennisbana

Yttre inhägnader, tennisbanor, offentliga tennisbanor, trafik- och människoflöde. Sådana anläggningar och evenemang kräver effektiv säkerhet. Säkerhet och estetiska aspekter av stängslet är ofta viktigta, t.ex för att passa med det arkitektoniska konceptet på området. Evenemang kräver ett tillfälligt stängsel av hög kvalitet för att kontrollera trafik och människor. 

Djurpark

Yttre inhägnad, djurinhägnad, trafik- och människoflöde. Sådana anläggningar har speciella krav på en effektiv säkerhet. Säkerhet och estetiska aspekter av stängslet är ofta viktiga t.ex. för att passa med det arkitektoniska konceptet på området och för att förvara djuren säkert. Tillträdeskontroll för entréer krävs för att kontrollera fordons- och persontrafik. 

Campingplats

Campingplatser har speciella krav på en effektiv säkerhet. Säkerhet och estetiska aspekter av stängslet är ofta viktiga t.ex. för att passa med det arkitektoniska konceptet på området och för att förvara djuren säkert. Tillträdeskontroll för entréer krävs för att kontrollera fordons- och persontrafik. 

"

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Idrott, sport och fritid

Tack för ditt meddelande