basketplan

Basketplan trafik- och människoflöde. Sådana anläggningar och evenemang kräver effektiv säkerhet. Ofta är säkerheten och estetiska aspekter av stängslet viktiga för att passa med t.ex. det arkitektoniska konceptet på byggnaden. För evenemang behövs tillfälligt stängsel av hög kvalitet för att skydda människor och kontrollera trafikflödet. Hela området av platsen säkras med hjälp av ett stängsel. Detta har en avskräckande effekt; det visar att tillträdet är reserverat för behöriga personer. Skjutgrindar, slaggrindar, vändkors och bommar ger nödvändig åtkomstkontroll för personal och andra behöriga personer.

Det är uppenbart att detta stängsel omger en zon med lägre säkerhetsrisk än den faktiska spelplanen. Ändå är det fortfarande en zon som medför sina egna risker. Obehindrat och oregistrerat tillträde för obehöriga personer måste hela tiden förhindras. T.ex. skulle ett enkelt vändkors med full höjd och passersystem/kortläsare vara tillräckligt. Med tanke på det mindre antalet åskådare, behöver skiljeväggen mellan allmänheten och spelarna inte vara så stor, men den krävs fortfarande. Detta för att hålla spioner, journalister och påträngande supportrar på säkert avstånd. Det faktum att spelarna är offentliga personer och kräver en viss grad av sekretess får inte förbises.

Basketplan är en zon med ökad säkerhetsrisk. Här väljs ett staket med en fördröjande effekt för att skydda spelarna och spelplanen från obehörigt tillträde. Fördröjningsfaktorn (=den tid stängslet motstår obehöriga) definieras i relation till den tid då säkerhetstjänsten eller polisen reagerar. Vändkors säkerställer kontrollerat tillträde av personal och även andra som har tillstånd att använda anläggningarna. Dessa kan exempelvis vara utrustade med en kortläsare, så att de som är närvarande på platsen är kända vid alla tidpunkter.

Vid basketsarenor, som vid andra idrottsevenemang, svallar känslorna högt. Det är viktigt att flödet av supportrar och fordon strikt förblir åtskilt. Detta gäller för vägen från parkeringen till planen och tillbaka igen. Vändkors används för att reglera och kontrollera supportrar och automatiska bommar och grindar används i parkeringshus för att kontrollera tillträde för fordon.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Basketplan

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Basketplan

Tack för ditt meddelande