kVALITÈ

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM

Kvalitetssäkringssystemet ska innehålla ”hur att gå tillväga sätt” och standarder som säkrar att kundens krav och förväntningar på kvalitet är känd och att kunden i god tid får kännedom om den kvalitet som Demex räknar med att leverera.
demex

Demex är ISO certifierade enligt ISO 9001

Alla våra motordrivna grindar är CE-märkta, vi erbjuder även Galv Fe certifikat.
De 8 kvalitetsstyrnings principerna är:
  • kundfokus
  • ledarskap
  • medverkan av människor
  • process metod
  • system för ledningen
  • ständiga förbättringar
  • sakligt förhållningssätt till beslutsfattande
  • ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer
Standarden täcker alla aspekter av en organisations verksamhet, inbegripet, identifiera sina viktigaste processer, definiera roller och ansvar, policys och mål, krav på dokumentation, vikten av att förstå och möta kundernas krav, kommunikation, resurskrav, utbildning, produkt och process planering, designprocesser, inköp, produktion och service, övervakning och mätning av produkter och processer, kundtillfredsställelse, internrevision, ledningens översyn och förbättringsprocesser.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Kvalité

Tack för ditt meddelande