industri

Fabriksbyggnader, lagerbyggnader, distributionsbyggnader, lagervaror som förvaras utomhus. Sådana anläggningar har speciella krav på en effektiv säkerhet för att skydda lager mot skador och stöld. Det är ofta estetiska aspekter av stängslet som är viktiga, t.ex. för att passa med det arkitektoniska konceptet på företagets byggnad.
  • INDUSTRISTÄNGSEL
  • BESÖKSOMRÅDE
  • PRODUKTIONS- & LAGERBYGGNADER
  • PERSONALPARKERING
Demex AB går ett steg längre genom att erbjuda ett komplett paket av integrerade lösningar. På detta sätt passar stängslets panel- och nätsystem sömlöst till ett brett spektrum av grindar, bommar och vändkors och uppmärksamheten riktas mot utformningen. Demex AB säkerhetssystem omfattar även elektroniska komponenter för tillträdeskontroll, upptäckt, identitetskontroll och registrering.
Framsidan av anläggningen har utformats på ett besöksvänligt sätt. Detta visar tydligt att ingången är reserverad för dem. Vid väl valda platser kan Gabioner ge en estetisk känsla. Slaggrindar, skjutgrindar, vändkors och barriärer ger nödvändig tillträdeskontroll. Man vet exakt vem som är på plats. Vid utformning av områdesskydd runt era lokaler kan det även vara värt att innefatta extra grindar i perimetern så att snön kan plöjas ut från gården.

Produktionsbyggnaden är en zon med ökad säkerhetsrisk. Här bör ett stängsel med en avskräckande effekt väljas. Detta gör det tydligt att tillgången är förbjuden för obehöriga.
En vändkors säkerställer kontrollerad tillgång av personal. Detta kan exempelvis vara utrustat med en kortläsare, så att det är möjligt att veta exakt vem som är närvarande vid alla tidpunkter.

Vid utformning av områdesskydd runt era lokaler kan det även vara värt att innefatta extra grindar i perimetern så att snön kan plöjas ut från gården.

UTOMHUSLAGRING

Lagringsanläggningar utomhus och distributionsområden ska i första hand skyddas från obehöriga. Därför rekommenderas ett stängsel med en noggrant definierad fördröjningsfaktor här. Servicebilar och lastbilar är tillåtna på plats för att lasta och lossa varor via automatiska grindar, bommar och pollare.

Vid utformning av områdesskydd runt era lokaler kan det även vara värt att innefatta extra grindar i perimetern så att snön kan plöjas ut från gården.

Stängsel för personalparkeringen måste förhindra obehöriga från att skada eller stjäla från personalens bilar eller cyklar. Enkel åtkomst från parkeringen till företagets byggnad lämnas. Vändkors kan garantera automatisk tillgång. Automatiska bommar säkerställer att endast personal och deras fordon kan komma in på den här delen av tomten. Vid utformning av områdesskydd runt era lokaler kan det även vara värt att innefatta extra grindar i perimetern så att snön kan plöjas ut från gården.
"

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Industri

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Industri

Tack för ditt meddelande