vägarbetsplats

Arbete på vägar och gator berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbete planeras och utförs med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning m.m. men även för att förhindra stöld och skadegörelse på material och maskiner. Den bästa vägarbetsplatsen är den som är helt befriad från passerande fordonstrafik.
Påkörningsskydd används inte bara för att skydda dem som arbetar på vägarna, utan även för att varna och skydda förbipasserande, både cyklister och fotgängare samt bilister som trafikerar vårt vägnät. Tunga barriärer, barrikader, pollare och varningsskyltar är alla produkter som skapar en säker arbetsmiljö, samtidigt som de varnar och skyddar allmänheten.
Vid vägarbeten ses ofta lagringsinhägnader för att förhindra stöld och skador av dyra maskiner, men även av material. Detta kan leda till avbrott i vägarbeten som har ett pressat tidsschema. Dessa avbrott är också dyra att rätta till. Mobilstängsel och mobilgrindar, som lätt kan flyttas när arbetet fortskrider, skapar ett säkert förvaringsområde.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Vägarbetsplats

Tack för ditt meddelande