säker byggarbetsplats

Fokus på hälsa och säkerhet inom byggnadsindustrin ökar. HSE har därför tvingat byggnadsindustrin att arbeta säkrare och erbjuda en säkrare omgivning för allmänheten. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. Dessutom medför det komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar som ofta kan leda till produktionsavbrott.

En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt. Det handlar då om t.ex. inhägnad och inkörningsskydd, tillträdeskontroll, belysning, kameraövervakning och bevakning.

 

En stabil inhägnad är själva grunden för ett bra områdesskydd. Grindar bör låsas med hänglås och kätting med minst klass 4 / grade 5 enligt SSF:s norm för hänglås. Inkörsvägar kan blockeras med betongfundament, kraftiga låsbara bommar eller liknande.
Tillträdeskontroll är en gemensam benämning på passersystem, entrésystem för person- och fordonstrafik, kameraövervakning och kan i vissa fall även innefatta inbrottslarm. Tillträdeskontroll utgörs av tekniska produkter och system såsom rotationsgrindar med passersystem, automatiska grindar, bommar, m.m. som förhindrar eller försvårar obehörigt tillträde. Numera är det nödvändigt för såväl små som stora byggarbetsplatser att ha en bra kontroll på vilka personer som passerar in på och ut från byggarbetsplatsen.

Demex BYGGPRODUKTER

byggstängsel

Demex mobila stängsel säkrar byggarbetsplatsen från inbrott, insyn och skadegörelse.

automatiska grindar

Demex stora utbud av produkter omfattar alla typer av mobila grindar: slaggrindar, skjutgrindar, automatiska pollare, och rotationsgrindar.

tungavstängning

Demex Bison Ta-Balk är en tungavstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö.

kravallstaket

Demex Bison Ta-Balk är en tungavstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö.

GP-LINK

GP-Link tillverkas i betong och används både som permanent och temporärt mitträcke på vägar. 

DEMEX SILENT Bullerskärmar

Demex Silent ljudabsorberande skärmar används till att minska buller i industrilokaler, på arbetsplatser och på andra platser där buller ska reduceras till omvärlden.

Demex Belysningsmaster

Demex Bison Belysningsmaster är perfekt för belysning av byggarbetsplatser, betongarbeten, väg- och broarbeten.

GÅNGBROAR

Demex erbjuder gångbroar i aluminium, som gör bron lätt samtidigt som aluminium är ett hållbart material som ger bron lång livslängd.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Byggarbetsplats

Tack för ditt meddelande