säker byggarbetsplats

Fokus på hälsa och säkerhet inom byggnadsindustrin ökar. HSE har därför tvingat byggnadsindustrin att arbeta säkrare och erbjuda en säkrare omgivning för allmänheten. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. Dessutom medför det komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar som ofta kan leda till produktionsavbrott.

En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt. Det handlar då om t.ex. inhägnad och inkörningsskydd, tillträdeskontroll, belysning, kameraövervakning och bevakning.

 

En stabil inhägnad är själva grunden för ett bra områdesskydd. Grindar bör låsas med hänglås och kätting med minst klass 4 / grade 5 enligt SSF:s norm för hänglås. Inkörsvägar kan blockeras med betongfundament, kraftiga låsbara bommar eller liknande.
Tillträdeskontroll är en gemensam benämning på passersystem, entrésystem för person- och fordonstrafik, kameraövervakning och kan i vissa fall även innefatta inbrottslarm. Tillträdeskontroll utgörs av tekniska produkter och system såsom rotationsgrindar med passersystem, automatiska grindar, bommar, m.m. som förhindrar eller försvårar obehörigt tillträde. Numera är det nödvändigt för såväl små som stora byggarbetsplatser att ha en bra kontroll på vilka personer som passerar in på och ut från byggarbetsplatsen.

Demex BYGGPRODUKTER

route 66 byggstaket

ROUTE 66

Route 66 paketen är totalt 66 meter komplett stängsel med 2,2meters paneler, fundament, transportpall, och klammer.

MOBIL GUARD SHAPED 105M

Mobile Guard Shaped är 105meter komplett byggstängsel med transportpall och klammer.


DEMEX SILENT Bullerskärmar

Demex Silent ljudabsorberande skärmar används till att minska buller i industrilokaler, på arbetsplatser och på andra platser där buller ska reduceras till omvärlden.

GÅNGBROAR

Demex erbjuder gångbroar i aluminium, som gör bron lätt samtidigt som aluminium är ett hållbart material som ger bron lång livslängd.

MOBIL JET-GATE

Demex Mobil Jet-Gate är en motordriven vikgrind som är avsedd för att stänga av infarter med en bredd på upp till 8 meter.

MOBIL COBRA

Demex Mobil Cobra är en av Demex mest eftertraktade mobila grindar.
Det är en dubbelriktad rotationsgrind som ger säkerhet och säkerställer effektivt tillträde.

Mobil Combi

Mobil Combi Svalan är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 6 meter. Grindarna är öppningsbara i båda riktningar.

Mobil robust

Demex Mobil Robust är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 8 m bred som dubbelbladig grind.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Byggarbetsplats

Tack för ditt meddelande