"

säker byggarbetsplats

Fokus på hälsa och säkerhet inom byggnadsindustrin ökar. HSE har därför tvingat byggnadsindustrin att arbeta säkrare och erbjuda en säkrare omgivning för allmänheten. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. Dessutom medför det komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar som ofta kan leda till produktionsavbrott.

  • Så säkert som möjligt
  • inhägnad & inkörningsskydd
  • Tillträdeskontroll
  • kameraövervakning

En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt. Det handlar då om t.ex. inhägnad och inkörningsskydd, tillträdeskontroll, belysning, kameraövervakning och bevakning.

 

En stabil inhägnad är själva grunden för ett bra områdesskydd. Grindar bör låsas med hänglås och kätting med minst klass 4 / grade 5 enligt SSF:s norm för hänglås. Inkörsvägar kan blockeras med betongfundament, kraftiga låsbara bommar eller liknande.
Tillträdeskontroll är en gemensam benämning på passersystem, entrésystem för person- och fordonstrafik, kameraövervakning och kan i vissa fall även innefatta inbrottslarm. Tillträdeskontroll utgörs av tekniska produkter och system såsom rotationsgrindar med passersystem, automatiska grindar, bommar, m.m. som förhindrar eller försvårar obehörigt tillträde. Numera är det nödvändigt för såväl små som stora byggarbetsplatser att ha en bra kontroll på vilka personer som passerar in på och ut från byggarbetsplatsen.
Kameraövervakning kan förebygga skadegörelse och stöld. Det är viktigt att övervakningen projekteras utifrån vilket syfte övervakningen ska ha. Det behövs en annan kamerautrustning för att kunna identifiera en inkräktare, än om behovet bara är att kunna konstatera att någon obehörig finns på området. Kamerautrustningen kan integreras med inbrottslarm. Vid all kameraövervakning krävs tydlig skyltning.

Demex BYGGPRODUKTER

byggstängsel

Demex mobila stängsel säkrar byggarbetsplatsen från inbrott, insyn och skadegörelse.

automatiska grindar

Demex stora utbud av produkter omfattar alla typer av mobila grindar: slaggrindar, skjutgrindar, automatiska pollare, och rotationsgrindar.

tungavstängning

Demex Bison Ta-Balk är en tungavstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö.

kravallstaket

Demex Bison Ta-Balk är en tungavstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Byggarbetsplats

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Byggarbetsplats

Tack för ditt meddelande