parkeringsplatser

Flervåningsparkeringshus, parkeringshus, privata parkeringar och cykelparkeringar är områden som kräver säkra områdesskydd. Bilar och cyklar måste skyddas från stöld och skadegörelse. Tillträdeskontroll krävs ofta för betalning av parkering samt för att förhindra obehörig parkering och bilar från att skada omgivningen.
I flervåningsparkeringshus finns flera olika områden som kräver områdesskydd, automatiska hinder eller automatiska pollare som kontrollerar och reglerar tillträdet av bilar. De är ofta kopplade till betalningsstationer. Automatiska dörrar som kan öppnas och stängas vid förprogrammerade tidpunkter kan användas för att förhindra tillträde till dessa områden när parkeringen är stängd. Flervåningsparkeringshus måste skyddas från skador av bilar. Skyddsräcken och pollare förhindrar bilar från att skada byggnadens struktur och annan utrustning t.ex. lyktstolpar. Det finns ofta områden som har en fallrisk t.ex. öppna områden runt entréer och mellan våningarna. Sådana områden skyddas av panelsystem som Viking Guard etc., där byggnadens arkitektur också är viktig.
I underjordiska parkeringshus finns flera olika områden som kräver områdesskydd, automatiska hinder eller automatiska pollare som kontrollerar och reglerar tillträdet av bilar. De är ofta kopplade till betalningsstationer. Automatiska grindar och dörrar som kan öppnas och stängas vid förprogrammerade tidpunkter kan användas för att förhindra tillträde till dessa områden när parkeringen är stängd. Underjordiska bilparkeringar måste skyddas från skador av bilar. Skyddsräcken och pollare förhindrar bilar från att skada byggnadens struktur och annan utrustning t.ex. lyktstolpar. Det finns ofta områden som har en fallrisk t.ex. öppna områden kring entréer. Sådana områden skyddas av räcken och skyddsräcken.
Otillåten parkering kan ofta vara ett problem på privata parkeringar; både automatiska och manuella bommar och pollare förhindrar detta. Ofta finns det även ett behov av områdesskydd runt perimetern för att förhindra skador på eller stöld av bilar parkerade i dessa områden. Detta löser man med säkerhetsstängsel med en avskräckande effekt.
Stöld av parkerade cyklar och även skador på dem måste förebyggas och den senaste tidens oro för miljön har bland allmänheten lett till ett ökat användande av cykel som transportmedel. Det är därför trygga och säkra cykelparkeringar behövs. Den yttre inhägnaden är ofta skyddad av säkerhetsstängsel och tillträde för obehöriga hindras genom vändkors som är utformade för tillträde av cyklar och männsikor samtidigt.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Parkeringsplatser

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Parkeringsplatser

Tack för ditt meddelande