polis & fängelse

Fängelser är ett område där områdesskydd är mycket viktigt, där högsta möjliga säkerhet krävs inte bara för att förhindra försök till rymningar, utan dessutom för att förhindra försök att hjälpa kriminella att fly, insmuggling av farliga föremål utifrån eller försök att kasta föremål in på området och mycket mer.

Svenska fängelser är indelade i tre säkerhetsklasser. 

Säkerhetsklass 1 är den högsta säkerhetsklassen och 3 den lägsta. I klass 1-anstalter är det högre bevakning i form av både mer personal samt mer teknisk övervakning med kameror. Det finns även fler direkta rymningshinder där murar är utmärkande för klass 1.

Klass 2 har inga murar och något lägre bevakning, men det är fortfarande en sluten anstalt med höga stängsel runt. Antalet personal per intagen är även något lägre.

Klass 3 finns i två olika former, helt öppen och med perimeterskydd i form av stängsel.

Demex kan leverera godkända stängselsystem för fängelser.

Tillträdeskontroll är också en mycket viktig del av säkerheten på fängelser. Passersystemen är komplexa och av mycket hög säkerhet. Skjutgrindar, slaggrindar, automatiska pollare och bommar installeras för att förhindra obehörigt tillträde från utsidan eller insidan.

Demex system för fängelser

Viking prison

Demex Viking Prison är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck.

Larmade elstängsel

Runt fängelser används elstängsel som är kraftiga och höga för att förhindra rymningar.


DEMEX GRINDAR

Demex AB erbjuder ett brett sortiment av produkter för tillträdeskontroll. 


Robust Gånggrind

Robust Gånggrind kan fås förberedd för kod/kortläsare där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem för att ha koll på vem som är på plats. 

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Fängelse

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Fängelse

Tack för ditt meddelande