Industri, bygg och lantbruk

Industriområden och byggarbetsplatser kräver ofta en mycket hög nivå av områdesskydd!

Industriområden och byggarbetsplatser kräver ofta en mycket hög nivå av områdesskydd, dels p.g.a. volymen av gång- och fordonstrafik men även för att skydda byggnader och andra tillgångar från stöld och skador genom vandalism.

Många industriområden och byggarbetsplatser lämnas obemannade under helgen och de ligger ofta i icke-bostadsområden.

industri-bygg-lantbruk

Byggarbetsplats

Fokus på hälsa och säkerhet inom byggnadsindustrin ökar. HSE har därför tvingat byggnadsindustrin att arbeta säkrare och erbjuda en säkrare omgivning för allmänheten. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. Dessutom medför det komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar som ofta kan leda till produktionsavbrott.

Vägarbetsplats

Den bästa vägarbetsplatsen är den som är helt befriad från passerande fordonstrafik. Arbete på vägar och gator berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbete planeras och utförs med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning m.m. men även för att förhindra stöld och skadegörelse på material och maskiner.

Industri

Fabriksbyggnader, lagerbyggnader, distributionsbyggnader och lagervaror som förvaras utomhus. Sådana anläggningar har speciella krav på en effektiv säkerhet för att skydda lager mot skador och stöld. Det är ofta estetiska aspekter av stängslet som är viktiga, t.ex. för att passa med det arkitektoniska konceptet på företagets byggnad. 

Lantbruk

Stängsel och grindar används mycket på gårdarna för att skydda och inhägna djur. De används också för att kontrollera åtkomst för lastbilar och andra behöriga fordon samt människor och för att förhindra obehörigt tillträde. Stängsel som passar bra för gårdsentréer, bondgårdar och åkrar.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Industri, bygg och lantbruk

Tack för ditt meddelande