bygghandel

Vid bygghandeln är områdesskydd viktigt för att skydda varor som ofta lagras utomhus exempelvis på parkeringar, utomhuslager, drive-in lager och logistikområden från stöld och skador, men också för att förhindra att allmänheten får tillgång till områden där de kan skadas, t.ex. logistikområden.
Pollare ger skydd för fotgängare på de ofta trafikerade offentliga parkeringsplatserna, medan parkeringspollare skyddar rabatter och förhindrar obehörig parkering.
Utomhuslager skall i första hand skyddas från obehöriga och stölder. Därför rekommenderas ett staket med en noggrant definierad fördröjningsfaktor här. Grindar används för att säkra dessa områden nattetid. Automatiska grindar kan vara ett effektivt val; förprogrammerade för att vara öppna under öppettider och stängda nattetid, samtidigt som de är stängda under helgdagar.
Drive-thru lagerhållning används ofta vid bygghandeln för att tillåta allmänheten att lasta material själva. Detta område bör skyddas mot stöld och smitare. Det är också viktigt att reglera trafikflödet. Stängsel med en avskräckande effekt väljs här och bommar och pollare används för att förhindra smitare och obehörig trafik.
De logistiska områdena måste skyddas mot stöld, men bör även förhindra allmänhetens tillgång till området, där de kan skadas av gaffeltruckar och lastbilar som lastar eller lossar. Säkerhetsstängsel används här, med automatiska grindar och bommar för att snabbt och effektivt ge tillträde till lastbilar och servicebilar.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Bygghandel

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Bygghandel

Tack för ditt meddelande