park och trädgård

Säkra stängsel och områdesskydd till parkentréer och offentliga trädgårdar med god funktionalitet och attraktivt utseende är en mycket viktigt aspekt för att skydda området från stöld och skadegörelse.
Ingången till en park eller offentlig en trädgård är avgörande för helhetsintrycket. Stängslet måste därför vara attraktivt och säkert och ha egenskaper som återspeglar områdets utseende. Det måste också ha funktionella egenskaper (hindra obehöriga från att komma in på området), utan att skada den inbjudande karaktären.
Stöld och skadegörelse är ofta ett problem på parkeringsplatser. Stängslet ska säkerställa att eventuella inkräktare inte kan komma in på obehörigt område. Stängslet ska alltid erbjuda god sikt genom det, så att eventuella inkräktare kommer att uppmärksammas snabbt. I ett tättbebyggt område måste stängslet ha ett transparent och snyggt utseende. Bommar och pollare kontrollerar tillträde av fordon till parkeringsplatser. Avspärrnings såsom parkeringspollare m.m. ska förhindra tillträde av fordon till obehöriga områden såsom planteringar m.m.
Cykelparkeringar måste skyddas mot stöld och skadegörelse. De måste också vara lättåtkomliga, så att stora flera cyklister kan komma till eller lämna parkeringen samtidigt. Stängslet ska vara och se säkert ut så att personer med onda avsikter omedelbart avskräcks. Man väljer med fördel ett system som är svårt att skära igenom eller skada.
Skyddet för barn är viktigt, men en lekplats ska inte se ut som ett ”fängelse”. Därför väljs ett staket av låg till medelhög höjd här. Sikten genom stängslet är viktig för att göra tillsyn möjlig. Stängslet måste vara helt säkert och barnen får inte skada sig på det eller fastna.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Park och trädgård

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Park och trädgård

Tack för ditt meddelande