viltstängsel V-FENCE | Viltnät

V-Fence Viltstängsel / Viltnät fungerar mycket bra för att skydda din egendom och vårt vägnät. V-Fence Stängselsystem finns från 600 mm till 2000 mm högt. 

Effektiv inhägnad av vilda djur kräver robusta material p.g.a. de många vilda djurarter som till skillnad från tamdjur rör sig över stora områden och därför har en naturlig tendens att tvinga hindren i landskapet.

Viltstängsel är en värdefull investering vid plantage och grödor, som skyddar mot intrång av vilda djur som kan skada och äta växtlighet som växer i dessa områden.

Vägstängsel

Hälge Vägstängsel är ett godkänt stängsel som används på motorvägar och landsvägar. Vid tillverkning av nätet läggs särskild vikt på att uppnå en jämn beläggning av zink runt tråden så att den överträffar de rigorösa tester som krävs för ett godkänt vägnät. Detta uppnås med hjälp av moderna beläggningstekniker.

Djurstängsel

Boskapstängsel eller så kallat djurstängsel används för att inhägna boskap, men också för att skydda boskap från vilda djur såsom vargar och björnar.

Starkt och säkert
Tack vare V-Fence nätets konstruktion och starka stängselstolpar skapar V-Fence ett starkt och säkert stängsel som skyddar våra vägar, men även vilda djur och husdjur effektivt. V-Fence är det givna valet för många fastighetsägare, kommuner och installatörer.
Det består av ett nät av tråd i rutmönster med vridknut eller ringlock nätsystem och robusta stängselstolpar av trä eller stål.

Håller form och elasticitet
V-Fence viltstängsel har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom ett avancerat ringlock och vridknut system.

Avancerad ytbehandling håller en livstid
Efterbehandlingstekniken hos Demex är toppmodern och garanterar upp till 50% längre livslängd.

Applikationer
V-Fence rekommenderas för professionellt skydd från vilda djur och lantbruksdjur, till väg och lantbruk.

Fårnät
Tillverkat av hård ståltråd, med vridknut eller ringlock.
Nätet har ett rutmönster.
Längd per rulle: 50 m

Tråddiameter och draghållfasthet
Linje tråd Ø 1,9 – 3,0 mm – 700/900 N/mm ² -1150/1350 N/mm ²
Håll tråd Ø 1,9 – 3,0 mm – 400/550 N/mm ² – 650/850 N/mm ²
Stadkant tråd: Ø 2,45 – 3,7 mm – 650/850 N/mm ² – 1050/1250 N/mm ²
Ringlock knut: 3,0 mm – 400/550 N/mm ²

Trästolpar
Demex cylindersvarvade stolpar är av senvuxen norrländsk fura. Stolparna blir genom cylindersvarvningen jämngrova och utan avsmalning. Toppen fasas för att de bättre ska tåla hanteringen när de slås ned i marken. Stolpen förses med fyrkantig spets för bästa förankring i marken.

Det finns många användningsområden för spetsade stolpar. Det är ett utmärkt val för in- och uthägnad av djur, gårdsstaket o.s.v. Stolparna kan levereras obehandlade eller tryckimpregnerade i klass NTR-A.

Vingstolpar – (V-Post)
Vingstolpen är resultatet av ett konstruktivt tänkande när det gäller uppsättning av stängsel. Användandet av vingstolpen har inneburit att uppsättningskostnaderna i många fall halverats. Statens Vägverk har kraftigt minskat sina montagekostnader vid uppsättning av viltstängsel vilket har inneburit att fler vägar än tidigare kunnat inhägnas för bilisternas säkerhet.

Z-Stolpe
Z-stolpen är en helt unik stolpe och är resultatet av ett konstruktivt tänkande när det gäller uppsättning av stängsel. Användandet av Z-stolpen har inneburit att uppsättningskostnaderna i många fall halverats.

Grindar
V-Fence kompletteras med ett sortiment av viltgrindar, typ Hälge Viltsluss, gånggrindar och körgrindar.

V-fence viltstängsel har Demex Skyddsklass 1 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

DEMEX SKYDDSKLASSER

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

SKYDDSKLASS 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

SKYDDSKLASS 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

V-fence Viltstängsel

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

V-fence Viltstängsel

Tack för ditt meddelande