V-fence Vägstängsel

V-Fence Hälge viltstängsel är ett godkänt stängselsystem som används på motorvägar och landsvägar.

Viltnät

Hälge vägnätet är 210 cm högt med 12 liggande trådar och 15 cm mellan stående trådar. Översta och understa tråden har en diameter på 3,5 mm med en draghållfastighet på 695-850 N/mm2, medan mellanliggande trådar är 2,5 mm och av höghållfasthetstyp med 1235-1390 N/mm2. Vertikala trådar har också en diameter på 2,5 mm med draghållfastighet på 695-850 N/mm2. En 100 meter lång rulle av detta stängsel väger cirka 114,4 kg och är tillverkat av starkförzinkad tråd.

Nätet är tillverkat med en robust knut i en enda tråd på 2,50 mm med en draghållfasthet på 415/495 N/mm2. Denna knut garanterar optimal styrka även i extrema miljöer.

Vid tillverkning av nätet läggs särskild vikt på att uppnå en jämn beläggning av zink runt tråden så att den överträffar de rigorösa tester som krävs för ett godkänt vägnät.

 

Stängselnät

Stängslet kan kompletteras med ett De-fence stängselnät nedtill, även känt som Fauna stängsel eller Utterpassage, som fästs i viltnätet. Detta är speciellt utformat för att förhindra små djur från att komma in på vägen. Vanliga höjder för detta nät är 1700 mm, 1300 mm, 1200 mm osv. Maskstorleken är 60x60 och trådtjockleken är 2,5 mm. Det är varmförzinkat med en minsta zinkbeläggning på 240 gram per kvadratmeter för extra hållbarhet.

 

Stolpar/Stag

Stolpen är tillverkad av runda rör med en diameter på Ø 40x2,0 mm, medan vingarna är tillverkade av 3 mm stålplåt. Vingstolpar är designade för att klara av en horisontell belastning på 200 N (20 kg) 2 meter över markytan utan permanent skada eller deformation.

Konstruktionen av vingstolpen är resultatet av noggrant designarbete för att möjliggöra en effektiv installation av stängsel.

För berg finns även "bergstolpar" tillgängliga, som är 2600 mm långa och tillverkade utan vingar.

Vid hörn, ändar och grindar används vanliga vingstolpar eller bergstolpar som snedstag.

Stolpar, grindar och stag är varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 för att säkerställa hållbarhet och motstånd mot korrosion.

 

Fästelement

Nätet fäst i stolpar med en kraftig varmförzinkad borrskruv 5,5x19 och klammer i rostfritt material.

Upptill på stolparna monteras ett plastlock.

I ena änden av snedstagen monteras en varmförzinkad stagtapp som fästs i stolpen med en rostfri skruv och varmförzinkad mutter/bricka.

Stängselnätet skarvas ihop med Gripple Medium och Gripple Large.

 

Grindar

Det finns tre olika modeller av grindar: Dubbelgrind, enkelgrind och gånggrind. Standard dubbelgrindar och enkelgrindar har grindstolpar i dimensionen 90x90 mm, medan gånggrindar har grindstolpar av rör med dimensionen 60x60 mm. Dubbel- och enkelgrindarna är utrustade med markreglar som kan användas för att hålla grinden öppen om så önskas. Alla grindar är tillverkade med en svetsad ram 40x40 och är fyllda med nät av dimensionen 100x50x3 mm. Gånggrindarna är öppningsbara åt ett håll och har två fjädrar som håller grinden stängd. Dubbelgrindarna är utrustade med ett överfallslås som även kan låsas vid behov. Det är också möjligt att välja dubbelgrind eller enkelgrind med en inbyggd grind som är infälld i ett av grindbladen.

 

Montering

Samtliga grindar gjuts direkt i betong för att säkerställa stabilitet och hållbarhet. Stolparna gjuts ner 50 cm i marken för att garantera optimal stabilitet och säkerhet. Gånggrindarna installeras så att de öppnas bort från vägen för att förhindra att djur springer in på vägen.

Vingstolparna slås med hjälp av lämplig maskin och med ett stolpavstånd på 4 meter, med en tolerans på +/- 5%, och vingstolparna monteras med vingen i marknivå. För att säkerställa en jämn och stabil stängsellinje, monteras stolparna utan onödiga riktningsförändringar där det är möjligt.

Stängslet snedstagas minst var hundra meter samt vid tvära riktningsförändringar för att säkerställa stabilitet.

Vid korsande av kraftledningar säkerställer vi att ett Demex Spärra plastnätet monteras på båda sidor om ledningen för att förhindra att hela stängslet blir strömförande.

Vid trummor och diken följer vi specifika riktlinjer och rekommendationer enligt beställarens krav.

Viltnätet skarvas antingen genom att vrida ändtråden i det nästkommande nätet med en ruta omlott eller genom att använda Gripple.

V-Fence vägstängsel har Demex Skyddsklass 2 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Demex skyddsklasser

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

Skyddsklass 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

Skyddsklass 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Skyddsklass 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

V-Fence Vägstängsel - ladda ner PDF

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

V-Fence Vägstängsel

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

V-Fence Vägstängsel

Tack för ditt meddelande