Park och Trädgård

  

Parkentréer, parkeringsplatser, cykelparkeringar, lekplatser... Områdesskydd är ett mycket viktigt aspekt för att skydda området från stöld och skadegörelse.

Parkentréer och yttre inhägnad

Ingången till en park eller offentlig en trädgård är avgörande för helhetsintrycket. Stängslet måste därför vara attraktivt och säkert och ha egenskaper som återspeglar områdets utseende. Det måste också ha funktionella egenskaper (hindra obehöriga från att komma in på området), utan att skada den inbjudande karaktären.

Parkeringsplatser

Stöld och skadegörelse är ofta ett problem på parkeringsplatser. Stängslet ska säkerställa att eventuella inkräktare inte kan komma in på obehörigt område. Stängslet ska alltid erbjuda god sikt genom det, så att eventuella inkräktare kommer att uppmärksammas snabbt. I ett tättbebyggt område måste stängslet ha ett transparent och snyggt utseende.

Bommar och pollare kontrollerar tillträde av fordon till parkeringsplatser. Avspärrnings såsom parkeringspollare m.m. ska förhindra tillträde av fordon till obehöriga områden såsom planteringar m.m.

Cykelparkeringar

Cykelparkeringar måste skyddas mot stöld och skadegörelse. De måste också vara lättåtkomliga, så att stora flera cyklister kan komma till eller lämna parkeringen samtidigt. Stängslet ska vara och se säkert ut så att personer med onda avsikter omedelbart avskräcks. Man väljer med fördel ett system som är svårt att skära igenom eller skada.

Lekplatser

Skyddet för barn är viktigt, men en lekplats ska inte se ut som ett "fängelse". Därför väljs ett staket av låg till medelhög höjd här. Sikten genom stängslet är viktig för att göra tillsyn möjlig. Stängslet måste vara helt säkert och barnen får inte skada sig på det eller fastna.

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se