Kraftverk

  

Kraftverk kräver en mycket hög säkerhetsnivå. Säkerhetsstängsel är utformat för att förhindra tillträde till områden som är mycket farliga för obehöriga men ger säkert tillträde för servicepersonal.

Säkerhetsstängsel

Säkerhetsstängsel som används för att skydda kraftverk bör följa de normer som fastställts av myndigheterna. Säkerhetsstängsel är ofta 2,4 meter högt med anti-klättringsskydd, t.ex. rakbladsförsedd concertina (taggtråd), taggtråd och staketstolpar med bockade toppar för att förhindra klättring . Elstängsel används också för att verka avskräckande.

Grindar

Servicepersonal och andra behöriga personer ska ha tillgång till att utföra underhållsarbete. Skjutgrindar, slaggrindar och automatiserade grindar i kombination med kortläsare m.m. används ofta för att ge tillträde till fordon. Skjutgrindar passar bra i branta entréer och i områden med massor av snö. Vändkors och gånggrindar används för att kontrollera tillträde av fotgängare. Alla grindar ska vara utrustade med godkända låssystem.

Alla grindar skall vara försedda med anti-klättringsskydd på toppen.
Grindarna skall matcha marknivån i stängt läge så att det inte är möjligt att krypa under grindarna.

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se