Hyreshus

  

Entréer till hyreshusområden, parkeringsplatser, cykelparkeringar, lekplatser... Områdesskydd är ett mycket viktigt aspekt för att skydda dessa områden från stöld och skadegörelse.

Områdets entré och yttre inhägnad

Ingången till området avgör helhetsintrycket vilket är viktigt för ett hyreshusområde. Stängslet måste därför vara attraktivt och säkert och ha egenskaper som återspeglar områdets utseende. Det måste också ha funktionella egenskaper (hindra obehöriga från att komma in på området), utan att skada den inbjudande karaktären.

Parkeringsplatser

Stöld och skadegörelse är ofta ett problem på hyreshusens parkeringsplatser. Stängslet ska säkerställa att eventuella inkräktare inte kan komma in på obehörigt område. Stängslet ska alltid erbjuda god sikt genom det, så att eventuella inkräktare kommer att uppmärksammas snabbt. I ett tättbebyggt område måste stängslet ha ett transparent och snyggt utseende.

Bommar och pollare kontrollerar tillträde av fordon till bilparkeringsgarage och parkeringsplatser. Avspärrningsprodukter såsom parkeringspollare m.m. ska förhindra tillträde av fordon till obehöriga områden.

Cykelparkeringar

Cykelparkeringear måste skyddas mot stöld och skadegörelse. De måste också vara lätt åtkomliga, så att flera cyklister kan komma till eller lämna parkeringen samtidigt. Stängslet ska vara och se säkert ut så att personer med onda avsikter omedelbart avskräcks. Man väljer med fördel ett system som är svårt att skära igenom eller skada.

Lekplatser

Skyddet för barn är viktigt, men en lekplats ska inte se ut som ett "fängelse". Därför väljs ett staket av låg till medelhög höjd här. Sikten genom stängslet är viktig för att göra tillsyn möjlig. Stängslet måste vara helt säkert och barnen får inte skada sig eller fastna på det .

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se