Hamnar

  

Passengerarterminal, godsterminal, skeppsvarv... Det finns ett mycket speciellt behov av säkerhet och områdeskydd kring bryggor och i hamnar.

Passagerar- och bilterminaler

Passagerare som använder färjor för transport måste skyddas och hindras från att komma in på obehöriga områden i hamnen, där områdesskyddet utgörs av avskräckande stängselsystem, vändkors och grindar.
Tillträde för bilar och andra fordon måste kontrolleras av bommar, pollare och grindar. Samtidigt behöver personal, servicepersonal och fordon enkelt få åtkomst.

Godsterminaler

Godsterminaler är ett område med en ökad säkerhetsrisk. Här väljs ett stängsel med en fördröjande effekt för att förhindra tillträde för obehöriga och eventuell stöld. Vändkors säkerställer kontrollerat tillträde av personal. Servicebilar kan lasta och lossa material och även få tillträde via automatiska grindar och bommar.

I Stockholms hamn har de funnit att Demex flyttbara stängselsektioner är en mycket användbar avstängning för att förhindra tillträde till farliga kajplatser, speciellt där fartygen inte är förtöjda mot kajen. Dessa sektioner är uppbyggda av en tung betongbas med en stängselsektion av sträckmetall. Dessa sektioner kan lätt flyttas med gaffeltruckar när fartyget är förtöjt och måste lastas.

Skeppsvarv

Varven är också områden som kräver ökad säkerhet med stängsel för att förhindra tillträde för obehöriga eller stöld och för att skydda allmänheten från tunga maskiner som används inom dessa områden. Vändkors säkerställer kontrollerat tillträde av personal och automatiserade skjutgrindar, slaggrindar och bommar möjliggör snabb och effektiv tillgång till behöriga fordon, samt förhindrar tillträde till otillåtna fordon.

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se