Flygplatser

  

Terminalbyggnader, flygplatsparkeringar, landningsbanor. Det finns ett mycket speciellt behov av säkerhet på flygplatser. Efterfrågan på effektiva säkerhetsstängsel för infrastruktur på terminaler och flygplatser är också en nödvändighet.

Flygplatsparkeringar

Parkeringsplatser på flygplatser är säkrade av säkerhetsstängsel. Detta har en avskräckande effekt; det tyder på att inträdet är reserverat för behöriga personer. Stängslet är robust men med ett dekorativt och elegant utseende.

Tillgång till parkeringsplatsen kan stängas under vissa tider med hjälp av bommar eller grindar.

Terminalbyggnader

Terminalbyggnaderna är ett område med en ökad säkerhetsrisk. Här väljs ett stängsel med fördröjande effekt för att förhindra tillträde av allmänheten till obehöriga områden. Vändkors säkerställer kontrollerat tillträde av personal. Pollare förhindrar terroristattacker och tillträde för obehöriga fordon.
Servicebilar kan lasta och lossa material via automatiska grindar, pollare och bommar.

Landningsbanor

Området på landningsbanan måste säkras mot oönskade inkräktare och vilda djur i syfte att säkerställa säkerheten för flygplan och passagerare. I bostadsområden måste val göras i förhållande till bostädernas karaktär och gabioner kan minska buller utan att man förlorar den estetiska faktorn. Detta tillvägagångssätt minimerar visuell olägenhet för de boende.

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se