Djurpark

  

Yttre inhägnad, djurinhägnad, trafik- och människoflöde... Sådana anläggningar har speciella krav på en effektiv säkerhet. Säkerhet och estetiska aspekter av stängslet är ofta viktiga t.ex. för att passa med det arkitektoniska konceptet på området och för att förvara djuren säkert. Tillträdeskontroll för entréer krävs för att kontrollera fordons- och persontrafik.

Perimeter

Hela omkretsen av platsen säkras med hjälp av ett stängsel. Detta har en avskräckande effekt; det betyder att tillträdet är reserverat för behöriga personer.
Skjutportar, slaggrindar, vändkors och bommar ger nödvändig åtkomstkontroll för anställda och andra behöriga personer.

Djurinhägnader

Djurinhägnaderna är zoner med ökad säkerhetsrisk. Här har stängselsystem valts för att skydda allmänheten från djur men även för personal som tar hand om djuren. Stängslet som används måste vara starkt och ofta används anti-klättringsskydd, medan grindsystemet förhindrar djur från att fly och garanterar säkerhet för personalen.
Vändkors säkerställer kontrollerat tillträde av personal och kan användas för åtkomst av andra som har tillstånd att använda anläggningen. Dessa kan exempelvis vara utrustade med en kortläsare så att den som är närvarande på platsen är känd vid alla tidpunkter.

Trafik- och människoflöde

Djurparker är ofta mycket befolkade ställen. Det är viktigt att flödet av besökare och fordon kontrolleras.
Vändkors används för att reglera och kontrollera besökarna och automatiserade bommar och grindar används i parkeringshus för att kontrollera åtkomst för fordon.

Kontakta Oss

Offertförfrågan eller mer information? Vi hjälper er gärna!

  • 0371-33540
  • sales@demex.se