Viking safe panelstaket

Viking Safe Paneler är den näst kraftigaste utav Demex tre paneler: Viking Guard, Viking Safe och Viking Basic. Viking Safe Paneler lämpar sig bra genom sitt stolpsystem som fungerar utmärkt för montering i ojämna terrängförhållanden. Viking Safe är ett stängselsystem som skarvas löpande eller på stolpen. Viking Safe passar anläggningar med höga krav på säkerhet och design och är därför ett populärt val för industri- och offentliga anläggningar.

Viking Safe levereras i så gott som alla höjder. Systemet består av punktsvetsade nätmattor, stolpar samt fästdetaljer och kan kompletteras med grindsystem i samma nätfyllning.

Användningsområden

Parkanläggningar, offentliga inrättningar, flygplatser, militära anläggningar, skolor, industriområden och lek- och sportanläggningar.

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Viking Safe är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot varandra i kryssförband.

Viking Safe Paneler

Vertikal tråd: Ø 5 mm
Horisontell tråd: Ø 6 mm (dubbelt)
Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
Panellängd: 2510 mm
Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)
Viking Safe Stängselstolpar
Viking Safe Speedstolpar
Viking Safe Alfastolpar
Viking Safe Betastolpar
Håller formen och är lätta att montera
Viking Safe har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning.

Lång livslängd

Paneler och stolpar GALV-FE varmförzinkas efter önskemål enligt DIN EN ISO 1461 – detta garanterar en längre livslängd – och kan därefter få en högvärdig Z-LACK pulverbeläggning. Därvid sker i anslutning till förzinkningen en mekanisk förbehandling för en optimal yta. En grundning med epoxypulver garanterar bättre vidhäftning och optimal livslängd på beläggningen. Z-LACK pulverbeläggning med polyester rundar av väderleksskyddet optimalt.

Viking Safe kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling). De vanligaste är: Varmförzinkat (FZV) Mörkgrönt (MG) Olivgrönt (OG) Svart (SV)

ALFA

Alfasystemet består av en 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Alfa Panelsystem för att göra installationen enklare och snabbare. Viking Alfa Stolpar är anpassade till paneler som skarvas på stängselstolpen och som tack vare utformningen av Viking Alfa Stolpar och dess fästelement skapar ett starkare stängselsystem.

BETA

Betasystemet består av 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Beta Panelsystem för att göra installationen enklare och snabbare. Med Viking Beta Stolpar kan du skarva panelerna löpande med ett Beta skarvbleck som möjliggör flexibelt avstånd mellan stängselstolparna och gör systemet snabbare och mer ekonomiskt att installera, samtidigt som man får ett starkt stängselsystem.

SPEEDFIXING

Stolparna är tillverkade av fyrkantsrör 60x40mm för bästa stabilitet. Det unika med speedfixing systemet är att stolparna är helt oborrade. I detta systemet ingår ett plastlock med krokar på vilket gör att man hänger upp panelen i dessa. Sedan fäster man panelerna med hjälp av Speedfixing beslaget.

SIGMA

Viking Sigma Stängselstolpar kompletterar Viking Guard och Viking Safe Panelsystem. Paneler i SYSTEM SIGMA hängs upp på monteringsfäste som finns under varje rad av dubbla horisontella stänger som monteras med hjälp av trycklister.

 Viking safe panelstaket har Demex skyddsklass 3 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

DEMEX SKYDDSKLASSER

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

SKYDDSKLASS 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

SKYDDSKLASS 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Viking safe panelstaket

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Viking safe panelstaket

Tack för ditt meddelande