Viking Guard bollplansstängsel

Viking Guard bollplansstängsel består av stålnätspaneler och stolpar med boll-dämpande Demex Viking-sportbeslag. Det finns i flera olika höjder och kompletteras ofta med Demex bollfångarnät.

Viking Guard bollplansstängsel består av stålnätspaneler och stolpar med boll-dämpande Demex Viking-sportbeslag. Det finns i flera olika höjder och kompletteras ofta med Demex bollfångarnät. Vanligtvis monteras det 40 meter bakom varje mål med en extra höjd på 2 meter. Det finns i varmförzinkat eller varmförzinkat och pulverlackerat utförande. Det huvudsakliga användningsområdet är fotbollsplaner och konstgräsplaner, men det lämpar sig även för andra bollsporter.

Viking Guard paneler varmförzinkande

Viking Guard stålnätspanelerna har punktsvetsats med dubbla horisontella trådar på 8 mm och en vertikal enkeltråd på 6 mm. Maskstorleken är 200×50 mm, med en höjd på 200 mm och en bredd på 50 mm. Vid önskemål om högre höjder placeras paneler ovanpå varandra, till exempel 2030 + 2030 mm. På ena sidan sticker trådarna ut med 30 mm; dessa monteras alltid nedåt på bollplansstängsel. Standardhöjder finns tillgängliga mellan 630 och 2430 mm, med den vanligaste höjden är 2030 mm. Vid större volymer kan även andra höjder vara möjliga. Stålnätspanelerna är varmförzinkade enligt SS EN ISO 1461:2009.

Stolpar varmförzinkade

Stolparna tillverkas av fyrkantsstål med standarddimensionerna 70x70x3 och 90x90x3 eller anpassas efter projektets behov. Alla stolpar är utrustade med ett plastlock upptill för att förhindra inträngning av vatten. Stolparna är förborrade för enkel montering.

För lägre höjder såsom hängräcke används 60x60mm stolpar.

Vanligtvis gjuts stolparna direkt i betong, men det finns också stolpar med fotplatta för förankring i betongfundament med expanderbultar eller kemankare. Ett annat alternativ för montering är att man gjuter ned ett foderör – antingen 80x80x3 med längd 1500 mm för 90x90x3 stolpar eller 60x60x3 med längd 1500 mm för 70x70x3 stolpar – och sedan trär stolpen på plats i efterhand.

Stolparna är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009

Snedstag varmförzinkade

Hörn-, änd- och grindstolpar förstärks med ett runt snedstag med måtten 44×1,5 mm och en längd på 3500 mm.

Stagning krävs endast där bollfångarnätet monteras, inte där paneler finns. Antalet stag för en ändstolpe beräknas enligt följande:

– För 2m höjd av bollfångarnät krävs 1 stag.

– För 3m höjd av bollfångarnät krävs 3 stag.

– För 4m höjd av bollfångarnät krävs 3 stag

– För 5m höjd av bollfångarnät krävs 6 stag.

– För 6m höjd av bollfångarnät krävs 6 stag.

För hörnstolpar och grind används dubbelt så många stag jämfört med till ändstolpar.

Varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009.

I ändarna på snedstagen monteras varmförzinkade stagtappar som fäst i stolparna med rostfria skruvar och varmförzinkad muttrar/brickor.

Pulverlackerade

Paneler, stolpar, beslag och grindar kan beställas i pulverlackerat utförande i önskad färg, men som standard levereras de i färgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön NCS 6112-G53Y och Svart RAL 9005. Alla delar är alltid varmförzinkade som grundbehandling för att säkerställa långvarigt skydd mot korrosion och väderpåverkan.

Demex Viking-sportbeslag

Panelerna skarvas med ett unikt bolldämpande beslag. Med detta beslag dämpas både bollen och ljudet, vilket är perfekt lämpat för fotbollar. Beslaget förankras i stolpen med en kraftig bult och låsmutter på baksidan för att säkerställa att det inte vibrerar loss.

Bollfångarnät

Bollfångarnätet är tillverkat av polyeten med maskor på 100×100 mm och en tråddimension på 4 mm. Det är kantförstärkt runtom för ökad hållbarhet. Standardfärgen för bollfångarnätet är grönt och svart, men vid större kvantiteter kan det beställas i andra färger.

Montering och infästningsmaterial till bollfångarnät

Först monteras stagtråd horisontellt med ett avstånd på en meter mellan varje tråd. Stagtråden spänns upp mellan grindar, hörn- och ändstolpar med hjälp av sträckskruv M8x250 och fästs på mellanstolparna med klammer och popnit.

Därefter hänger man upp bollfångarnätet på den översta stagtråden med plasthakar, fem stycken per meter. Bollfångarnätet fästs vid de övriga stagtrådarna med 3,5 mm najringar, tre per meter. Vid avslut såsom hörn, grindar eller ändar fästs bollfångarnätet med nätlinjaler på 6 mm samt klammer och popnit.

Grindar

Bollfångarstängslet kan kompletteras med olika typer av grindar. Standardmodellerna är gånggrind och dubbel slaggrind av typen Demex Stark eller om det är längre höjder används Bamse.

Gånggrindarna levereras med en överliggare (bom) för enkel montering av panelerna samt för att hålla ihop stolparna vid tjälskjutning.

Om stängslet är högre än 4 meter monteras två överliggare ovanför grinden för att säkerställa stabilitet och optimal design. Grinden förblir vanligtvis 4 meter hög medan överliggarna placeras ovanför för att ge extra stöd och säkerhet för det högre stängslet.

Grindarna är varmförzinkade enligt standarden SS-EN ISO 1461:2009 för att säkerställa långvarigt skydd mot korrosion och väderpåverkan.

Handikappgrind/Entresluss

Entréslussen är utformad för att säkerställa tillgänglighet för rullstolar samtidigt som den effektivt hindrar cyklar, mopeder och annat obehörigt från att få tillträde till bollplanen. Slussen är varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009.

Artikel nr 10017219 och 10019565

Hängräcke/Överliggare

På vissa fotbollsplaner önskas hängräcken som oftast monteras på långsidorna. Dessa hängräcken är 1 meter höga och man använder samma paneler och bolldämpande beslag som övriga stängsel på planen.

Vid monteringen av hängräcket på långsidorna används en överliggare av typ A1427 44mm tillsammans med överliggare beslag av typ A8000. Överliggare beslaget fästs med popnit i både stolpen och överliggaren.

Stolparna som används till detta staket är av dimensionen 60x60mm

Spelarentré & bollkallehål

Bollplanstängslet kan kompletteras med spelarentré eller bollkallehål.

Bollkallehålen kan anpassas i valfri storlek, men standardstorlekarna är vanligtvis antingen 800×600 mm eller 800×800 mm. De kan utformas antingen som rena öppningar eller så kan man montera in en infälld grind av typen Bamse med ett villatrycke för att hålla grinden stängd.

För spelarentréer finns en standardstorlek på 2000×1000 mm, men dessa kan också anpassas enligt kundens önskemål.

Dessa är också varmförzinkade enligt standarden SS-EN ISO 1461:2009 eller varmförzinkade och pulverlackerade.

Viking Guard panelstaket har Demex skyddsklass 3 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

DEMEX SKYDDSKLASSER

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

SKYDDSKLASS 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

SKYDDSKLASS 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Viking Guard bollplansstängsel

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Viking Guard bollplansstängsel

Tack för ditt meddelande