De-fence industristängsel

De-Fence industristängsel är 2300 mm högt och består av ett flätverksstängsel som är 2000 mm högt, med tre rader taggtråd upptill på 300 mm för att förhindra klättring.

Industristängslet är antingen varmförzinkat eller varmförzinkat och färgat (pulverlackerat/plastbelagt).

Det är även möjligt att välja olika färger på stolparna jämfört med stängselnätet, vilket kan skapa en intressant kombinationseffekt.

Varmförzinkat Stängselnät/Stagtråd/Taggtråd

Stängselnätet är 2000 mm högt med en maskstorlek på 50x50 mm och en trådtjocklek på 3,0 mm.

Stagtråden har dimensionen 4,0 mm.

Taggtråden har dimensionen 1,7 mm med 100 mm mellan varje tagg.

Varmförzinkat (starkt förzinkat) har en minsta zinkbeläggning på 240 gram per kvadratmeter.

Plastbelagt Stängselnät/Stagtråd/Taggtråd

Stängselnätet, stagtråden och taggtråden finns tillgängliga i standardfärgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6003 och Svart RAL 9005. Andra färger är möjliga vid stora volymer.

Det är möjligt att tillverka stängselnätet med varannan tråd i olika färger, till exempel varannan mörkgrön och varannan olivgrön. Denna kombination ger en militärliknande nyans som vi kallar "Demex kamouflage".

Vid plastbelagt stängselnät är tråden 3,0x2,5 mm, där kärntråden är 2,5 mm och starkt förzinkad under plastbeläggningen. Plastbeläggningen appliceras med en sintrad process för att säkerställa att plasten sitter fast ordentligt.

Stagtråden har dimensionen 4,0x3,5 mm

Taggtråden har dimensionen 2,1x1,7 mm

 

Varmförzinkade Stolpar/Snedstag

Stolparna är tillverkade av fyrkantsstål med dimensionerna 50x50x1,5 mm.

Hörn- och ändstolparna är tillverkade av fyrkantsstål med dimensionerna 60x60x1,5 mm.

Hörnstolpar, ändstolpar och grindstolpar förstärks med ett runt snedstag med måtten 44x1,5 mm och en längd på 3500 mm.

Alla stolpar är försedda med ett dräneringshål längst ned för att möjliggöra avrinning av vatten i händelse av kondensbildning.

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009

Pulverlackerade Stolpar/Snedstag/Grindar

Stolpar och stag kan beställas i pulverlackerat utförande i valfri färg, men som standard är de i färgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön NCS 6112-G53Y och Svart RAL 9005. De är alltid varmförzinkade undertill.

Fästdetaljer

Stängselnätet fästs i mellan- och hörnstolparna med klammer och popnit i rostfritt material. Vid ändstolparna och grindstolparna används en 6 mm rostfri rundstång tillsammans med klammer och popnit för infästning.

Stagtråden och taggtråden spänns upp i grindar, hörn- och ändstolparna med sträckskruv M8x250 eller alternativt M8x150 i rostfritt material. De fästs i mellanstolparna med klammer och popnit.

I ändarna på snedstagen monteras varmförzinkade stagtappar som fäst i stolparna med rostfria skruvar och varmförzinkad muttrar/brickor.

På alla stolpar monteras ett plastlock upptill för att förhindra att vatten tränger in i dem.

Montering

Stolparna är 2800 mm långa och gjuts direkt i betongfundamentet. Om man stöter på berg används en bergdubb. Dessutom kan man komplettera med stolpfötter till stolparna som möjliggör montering av stängslet på en betongplatta. När det gäller stängselnätet, så najas det i stagtråden med varannan naj upptill och var tredje naj nedtill.

Som ett alternativ till gjutning kan man använda varmförzinkade markrör med dimensionerna 45x2,5mm och längden 1200mm. Dessa slås ned i marken cirka 1000mm och stolpen träs sedan utanpå markröret, förutsatt att markförhållandena tillåter det.

Grindar

Industristängslet kan kombineras med olika typer av grindar, såsom Demex robust slaggrind, Demex stark slaggrind, Demex Jet-gate vikgrind med många flera. Dessa grindar har profilfyllda stående profiler med maximalt avstånd på 100 mm och tre rader taggtråd upptill för att förhindra klättring. Det finns även möjlighet att välja grindar med hajtand för att förhindra klättring. I båda fallen är grindarna i samma höjd som stängslet, det vill säga 2300 mm höga.

Elstängsel

Industristängslet kan kombineras med ett elstängsellarm som monteras på insidan av stängslet. Höjden på skyddet är 2500 mm, det vill säga 200 mm högre än industristängslet för att förhindra att någon tar sig över utan att röra larmtrådarna. Avståndet mellan trådarna är 150 mm.

De-fence industristängsel har Demex Skyddsklass 2 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Demex skyddsklasser

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

Skyddsklass 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

Skyddsklass 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Skyddsklass 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

De-fence Industristängsel - ladda ner PDF

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

De-Fence industristängsel

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

De-Fence industristängsel

Tack för ditt meddelande