SPEED BLOCK

Demex Speed Block, marknadens smartaste parkeringsvakt helt automatisk, ingen månadskostnad, ingen faktura i efterhand aldrig mer kommer du att få en parkeringsbot eftersom du kommer att kunna parkera på DIN parkeringsplats.

Nu lanserar vi den smartaste lösningen på marknaden för att DU ska få BEHÅLLA DIN PARKERINGSPLATS för dig själv. Aldrig mer kommer du att behöva cirkulera i området 5 - 10 - 15 - 20 minuter för att kunna hitta en parkeringsplats för att någon mindre nogräknad har "lånat" din parkeringsplats.

Aldrig mer behöver du komma en halvtimme tidigare för att du ska hitta en parkering eftersom du vet att din plats kommer garanterat vara "lånad". Nu vet du att DIN PLATS är DIN.

Du kommer fram och din parkeringsplats är ledig för bara dig eftersom det är enbart du som kan ange vem som kan parkera på Din plats. Eftersom du har skaffat dig marknadens smartaste parkerings vakt nämligen; Demex Speed Block.

När du lämnar din parkeringsplats så känner den av att du inte står kvar och fäller upp parkerings vakten så att ingen obehörig har möjlighet att parkera på din plats. När du kommer tillbaka så är platsen alltid ledig för dig.

Produkter