Reflektioner 2022 och välkommen 2023

Gearup - 2022

Låt oss blicka åter mot början av det gångna året. Efter flera års härjande av Covid, hade priserna på råvaror skenat. Nu kunde det väl bara bli bättre?

Sagt och gjort, liksom hela marknaden, andades vi ut och gladdes åt priser som normaliserades. Temat för året bestämdes.”Gearup” fick bli 2022 års motto.

Det skulle visa sig att den som köpte först var den som kunde leverera. Något hände nämligen som fick priserna att åter rusa i höjden. Kriget bröt ut under våren. Det skulle återigen bli ett händelserikt år.

För den som enbart är knuten till den svenska marknaden, har tappet på 10% av den svenska kronan slagit hårt. En sämre tillväxt i Sverige än övriga Europa, bidrar. Vi är tacksamma för att ha byggt upp en försäljning till många länder.  

Förnyelse

I kölvattnet av pandemin hade bolaget växtvärk. Många anställda kände sig dessutom svagare rent fysiskt efter att ha drabbats av sjukdomen. Vi behövde förnya oss för att kunna tredubbla verksamheten.

De gamla köprutinerna hade fått stryka på foten under pandemin. Andelen tillverkning i Sverige hade dessutom ökat, på grund av att varornas inflöde inte såg ut som det brukat. Vi beslutade oss därmed för att implementera Heijunka.

[Heijunka is a Lean method for reducing the unevenness in a production process and minimizing the chance of overburden. The term Heijunka comes from Japanese and literally means leveling. It can help you react to demand changes and utilize your capacity in the best possible way.]

Den andra åtgärden vi gjorde, var att öka varje enskild avlednings kännedom kring leverensstatus och säkerhet. Med hjälp av visuell styrning, kan godset packas bättre för att komma fram säkrare, som exempel. Metodiken omnämns Kanban.

kaban

För att dessutom öka våra leverantörers planeringsförmåga, har ny programvara tagits i bruk. Det innebär att leverantörerna får prognoser och vi i vår tur får bättre koll på kapaciteten som erbjuds.

Vår personal

Vår viktigaste tillgång är våra anställda och dessa vill vi naturligtvis måna om. Därför är det viktigt för oss att fortsätta utbilda personalen.

Vad av detta tror du att vi gjort under 2022? Gissa.

  1. Utbildning i hjärt-lungräddning
  2. Ledarskapsträning
  3. Utökat med fler ritkunniga

Svaret är att alla är rätt! Vi kan nu även göra sprängskisser och via Solidworks Vizulizer tar vi idag fram finfina produktpresentationer. Mycket har hänt det gångna året, inte sant?

Investering i Frankrike

Frankrike utgör idag den största staketmarknaden i Europa. Därför var det ett naturligt steg för oss på Demex att expandera verksamheten där genom att anställa två franska säljare. Distributionen i Frankrike kommer också underlättas av den industrifastighet som förvärvats på plats. Inköpen kommer framåt att skötas lokalt.

laser

Laserskärpa in i 2023

Ja, där har du temat för det kommande året. Kapacitet att fördubbla omsättningen, om vi så vill, finns nu via inköpet av rörlaseravdelningen och ett nytt managementsystem.

Vi har satt en sprillans ny treårsstrategi. Målet är glasklart. 20 procents ökad försäljning under årets som nu står för dörren. Är du med oss?

Vi vill med stor ödmjukhet tacka våra anställda för det gånga året.

Tack, till alla montörer som gör jobbet där ute.

Ett varmt tack, till dig som använder Demex produkter.

Tack, till dig som byggare.

Ett stort tack även till våra leverantörer och underleverantörer.

Vi ser fram emot att gå in i 2023 tillsammans med er, sida vid sida.

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

Reflektioner 2022 och välkommen 2023

Tack för ditt meddelande