De-fence förskolestängsel

De-Fence förskolestängsel även känt som barnstugestängsel, monteras vanligtvis runt skolor och förskolor för att skapa en säker och fri lekomgivning för skolbarnen.

Standardhöjderna är 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm med överliggare ovanför. Överliggaren ökar hållbarheten för stängslet.

Förskolestängslet är antingen varmförzinkat eller varmförzinkat och färgat (pulverlackerat/plastbelagt).

Förskolestängsel | Barnstugestängsel

Beskrivning 

De-Fence förskolestängsel även känt som barnstugestängsel, monteras vanligtvis runt skolor och förskolor för att skapa en säker och fri lekomgivning för skolbarnen.

Standardhöjderna är 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm med överliggare ovanför. Överliggaren ökar hållbarheten för stängslet.

Förskolestängslet är antingen varmförzinkat eller varmförzinkat och färgat (pulverlackerat/plastbelagt).

Varmförzinkat Stängselnät/Stagtråd

Stängselnätet är 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm högt med en maskstorlek på 40×40 mm och en trådtjocklek på 3,0 mm. Stagtråden har dimensionen 4,0 mm. Varmförzinkat (starkt förzinkat) har en minsta zinkbeläggning på 240 gram per kvadratmeter.

Plastbelagt Stängselnät/Stagtråd

Stängselnätet och stagtråden finns tillgängliga i standardfärgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6003 och Svart RAL 9005. Andra färger är möjliga vid stora volymer.

Vid plastbelagt stängselnät är tråden 3,0×2,5 mm, där kärntråden är 2,5 mm och starkt förzinkad under plastbeläggningen. Plastbeläggningen appliceras med en sintrad process för att säkerställa att plasten sitter fast ordentligt. Stagtråden har dimensionen 4,0×3,5 mm alternativt 4,5×3,5 mm.

 

Varmförzinkade Stolpar/Snedstag/Överliggare

Stolparna är tillverkade av fyrkantsstål med dimensionerna 40x40x1,5 mm.

Hörnstolpar, ändstolpar och grindstolpar förstärks med ett runt snedstag med måtten 44×1,5 mm och en längd på 3500 mm.

Överliggarna är runda med måtten 44×1,5 mm och en längd på 7000 mm.

Alla stolpar är försedda med ett dräneringshål längst ned för att möjliggöra avrinning av vatten i händelse av kondensbildning.

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009

Pulverlackerade Stolpar/Snedstag/Överliggare/Grindar

Stolpar, överliggare, grindar och stag kan beställas i pulverlackerat utförande i valfri färg, men som standard är de i färgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön NCS 6112-G53Y och Svart RAL 9005. De är alltid varmförzinkade undertill.

Lackerade grindar i en annan färg än resten av stängslet har blivit allt vanligare på senare tid. Till exempel kan stängslet vara varmförzinkat medan grind 1 är i gul kulör, grind 2 i grön, grind 3 i blå, och så vidare.

Fästdetaljer

Stängselnätet fästs i mellan- och hörnstolparna med klammer och popnit i rostfritt material. Vid ändstolparna och grindstolparna används en 6 mm rostfri rundstång tillsammans med klammer och popnit för infästning.

Stagtråden och taggtråden spänns upp i grindar, hörn- och ändstolparna med sträckskruv M8x250 eller alternativt M8x150 i rostfritt material. De fästs i mellanstolparna med klammer och popnit.

I ändarna på snedstagen monteras varmförzinkade stagtappar som fäst i stolparna med rostfria skruvar och varmförzinkad muttrar/brickor.

På alla stolpar monteras ett plastlock upptill för att förhindra att vatten tränger in i dem.

Överliggarna skarvas med ett rör som är 40×1,5 mm och har en längd på 200 mm. De monteras fast på mellanstolparna med ett överliggarebeslag med popnit och på hörnstolparna med ett hörnbeslag. Överliggarna monteras mot grindarna med överliggarebeslag anpassat för grind.

Montering

Stolparna är minst 400 mm längre än höjden och gjuts direkt i betongfundamentet.

Om man stöter på berg används en bergdubb. Dessutom kan man komplettera med stolpfötter till stolparna som möjliggör montering av stängslet på en betongplatta. När det gäller stängselnätet, så najas det i stagtråden med varannan naj.

Stagen monteras alltid på utsidan för att förhindra klättring.

Grindar

Till förskolestängslet används normalt Demex Bamse grind, som är fylld med 40×40 nät och har inbyggt halsmåttskydd. Det är också möjligt att använda Demex Gustavson grind, men i det fallet krävs det att man kompletterar med ett separat halsmåttskydd mellan grindstolpe och grindblad.

Grindarna kan tillverkas med förhöjda stolpar för att bättre passa ihop med överliggaren och ge extra stabilitet.

Lås

Som lås rekommenderas alltid 2-handsfattning, vilket innebär att man behöver utföra två moment för att kunna öppna grinden. Så då använder man en kombination av två av dessa godkända lås: Demex BT-lås, Demex villatrycke, Demex lyftlås, Demex Rox lås eller Demex Barnstugelås 6kg. Det är även möjligt att komplettera grindarna med Demex barnstugekätting, Demex villahänglås eller olika dörrstängare.

De-fence förskolestängsel har Demex Skyddsklass 2 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Demex skyddsklasser

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

Skyddsklass 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

Skyddsklass 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

Skyddsklass 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

Skyddsklass 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

De-fence förskolestängselladda ner PDF

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

De-Fence Förskolestängsel

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

De-Fence Förskolestängsel

Tack för ditt meddelande