GDPR - Vår hantering av personuppgifter
Rutin för hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR - Demex AB
Den 2018-05-25 träder den nya EU förordningen GDPR  (General Data Protection Regulation) i kraft. Denna ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur vi som företag får behandla personuppgifter skärps.
Innehåll

1. Vad räknas som en personuppgift?

1.1 Vilka personuppgifter hanterar vi och när?

1.1.1 När kund kontaktar oss för en beställning, offert, garantiärende

1.1.2 När kund kontaktar oss för frågor om vårt sortiment, våra leverantörer

1.1.3 När kund deltar i någon av våra marknadsundersökningar

2. Hur länge sparar vi personuppgifter?

2.1 Kunder/företag

2.2 Privatpersoner

3. Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

4. Hur skyddar vi personuppgifter?

4.1 Hantering av personuppgifter

5. Kundens rättigheter

5.1 Tillgång till sina personuppgifter

5.2 Begära rättelse

5.3 Borttagning av personuppgifter

5.4 Förfrågning om sparande av personuppgifter

5.5 Sanktionsavgift

 

1. Vad räknas som en personuppgift

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som:
 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer*)
 • Lokaliseringsuppgift (adress)
 • Online-identifikatorer
Alternativt en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 
*När det gäller kundens personnummer är detta i regel inte en nödvändig uppgift som Demex behöver i verksamheten. Dock kan det behövas i vissa fall, exempelvis vid kontakt med Kronofogden. Personnummer är enbart tillåtet att inhämta och använda när Demex har behov utav det. Demex ska inte lagra uppgifterna i ett kundregister utan radera dem när kontakten med Kronofogden är avslutad.
1.1 Vilka personuppgifter hanterar Demex och när?
1.1.1 När kund kontaktar Demex för en beställning, offert, garantiärende etc
När Demex blir kontaktad i samband med försäljning hanteras följande uppgifter som kunden lämnar:
 • Namn och kontaktuppgifter
 • Uppgifter om beställningen (vilken vara, antal och pris)
 • Faktureringsinformation
Demex  hanterar kundens personuppgifter för att:
 • Identifiera kunden
 • Skicka varorna till rätt adress
 • Förhindra bedrägeri
 • Meddela kund om försändelse
 • Föra statistik över köp
 • Fakturera rätt
1.1.2 När kund kontaktar Demex för frågor om sortimentet, leverantörer etc.
Demex hanterar kundens personuppgifter för att kunna återkoppla till intressenter och erbjuda Demex produkter.
 
1.1.3 När kund deltar i någon av Demex marknadsundersökningar
Demex hanterar kundens personuppgifter för att kunna få information om hur Demex på bästa sätt kan säkerställa att produktsortimentet är det rätta för befintliga och potentiella kunder.
2. Hur länge sparar Demex personuppgifter?
yay man
3. Till vem lämnar demex ut personuppgifter?
Hej
4. Hur skyddar Demex personuppgifter?
Yolo
5. Kundens rättigheter
Yolo
Kontakta oss
Kontakta vår personal om nu har några andra frågor eller funderingar.
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor!
Följ Oss