RODO

PROGRAM POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI ZGODNIE Z RODO - DEMEX AB

25 maja 2018 r. weszło w życie nowe unijne rozporządzenie RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jeśli interesuje Cię to, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies, to zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami poniżej.

demex

1. Czym są dane osobowe

To wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności wg danych:

 • Nazwa
 • Numer identyfikacyjny (numer PESEL*)
 • Informacje o lokalizacji (adres), identyfikatory internetowe, alternatywnie, jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej.

1.1 Jakimi danymi osobowymi Demex zarządza?

1.1.1 Gdy klient kontaktuje się z Demex w sprawie zamówienia, wyceny, gwarancji itp.

W przypadku kontaktu z firmą Demex w związku ze sprzedażą przetwarzane są następujące informacje podane przez klienta:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
Informacje o zamówieniu (który artykuł, ilość i cena)
Informacje rozliczeniowe
Demex przetwarza dane osobowe Klienta w celu:

Zidentyfikowania klienta
Wysłania towaru na właściwy adres
Zapobiegania oszustwom
Powiadomienia klienta o wysyłce
Prowadzenia statystyk zakupów
Wystawienia faktury

1.1.2 Gdy klient kontaktuje się z firmą Demex w sprawie pytań dotyczących asortymentu, dostawców itp.

Demex przetwarza dane osobowe klientów, aby móc przekazywać informacje zwrotne zainteresowanym stronom i oferować produkty Demex.

1.1.3 Gdy klient bierze udział w badaniu rynku przez Demex.

Demex przetwarza dane osobowe klienta w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób może zapewnić odpowiedni asortyment dla obecnych i potencjalnych klientów.

2. JAK DŁUGO DEMEX ZACHOWUJE DANE OSOBOWE?

2.1 Klienci / Firmy

Rok, w którym dana osoba była ostatni raz w kontakcie z Demex lub do momentu złożenia wniosku o usunięcie danych.

2.2 Osoby prywatne

Demex przetwarza informacje o osobach prywatnych przy zakupie do momentu złożenia wniosku o usunięcie danych.

3. KOMU DEMEX PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

 • Firmom spedycyjnym dla dostaw towarów
 • Dostawcy w sprawach gwarancyjnych
 • Usługa fakturowania „Klarna”, z której korzysta Demex
 • Dropbox, Google Drive, mailing mają własne umowy, które zapewniają, że serwery, na których przechowywane są dane, znajdują się w granicach Unii Europejskiej. W przeciwnym razie Demex nie może korzystać z tych usług do przechowywania danych osobowych.
  Demex posiada własny serwer dla naszych e-maili
 • Demex posiada umowę z biurem rachunkowym lub firmą zajmującą się prowadzeniem ewidencji klientów w celu realizacji wysyłek, która reguluje sposób przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku incydentu, w którym dane osobowe są rozpowszechniane w sposób niezamierzony, należy to zgłosić Inspektoratowi Danych.
  Demex corocznie dokonuje inwentaryzacji swoich zarejestrowanych danych osobowych.
  Niezależnie od sposobu, w jaki zarejestrowałeś się w Demex, zawsze możesz zmienić swoje dane lub poprosić o usunięcie z rejestru Demex, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@demex.se

4. W JAKI SPOSÓB DEMEX CHRONI DANE OSOBOWE?

 • Dropbox, Google Drive, mailing mają własne umowy, które zapewniają, że serwery, na których przechowywane są dane, znajdują się w granicach Unii Europejskiej. W przeciwnym razie Demex nie może korzystać z tych usług do przechowywania danych osobowych.
 • Demex posiada własny serwer dla naszych e-maili
 • Demex posiada umowę z biurem rachunkowym lub firmą zajmującą się prowadzeniem ewidencji klientów w celu realizacji wysyłek, która reguluje sposób przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku incydentu, w którym dane osobowe są rozpowszechniane w sposób niezamierzony, należy to zgłosić Inspektoratowi Danych. Demex corocznie dokonuje inwentaryzacji swoich zarejestrowanych danych osobowych.
  Niezależnie od sposobu, w jaki zarejestrowałeś się w Demex, zawsze możesz zmienić swoje dane lub poprosić o usunięcie z rejestru Demex, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@demex.se.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

"

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

RODO

Tack för ditt meddelande