EASY GSM Manual

Logga in till EASY-GSM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vanliga sms-kommandon

ÄndringSMS Kommando
Lägga till admin Nummer: 1234 nr1:46708646XXX
Se alla inlagda admin nr: 1234 helpnr
Ta bort admin nr: 1234 nr1:del
   
Lägga till användare nr: 1234 n:46708646XXX
Kolla vilka nr som finns inlagda: 1234 getallnumbers
Sök efter inlagda tel nr: 1234 t:46708646XXX
Ta bort en användare: 1234 d:46708646XXX
Ta bort alla användare: 1234 d:all
   
Aktivera utgångskontroll för alla nummer: 1234 allnum:on
avaktivera utgångskontroll för alla nummer: 1234 allnum:off
   
Ändra språk: DE
Ändra lösenord: 1234 psw XXXX
Sätt datum & tid: 1234 2019.04.10 07:00
System information: 1234 info
Sätt apn: 1234 setgprs:apn:internet.telenor.se
System återställning: 1234 restart

Teknisk support

IndikationMöjlig anledning
LED Lampa är av: - Ingen ström
- Fel kopplat
- Utlöst säkring
- ifrån kopplad antenn
- Statisk electricitetsstörning
LED Lampa lyser rött: - Fattas simkort
- Pin kod är aktiverad på sim
- Sim kort är inaktiv
LED Lampa blinkar grönt: - Anslutningsfel
Det går inte att ta emot sms textmeddelanden till administratorns telefonnummer eller kontrollera utgång: - Otillräckligt SIM-kort data
- Admin nummer visas som "privat nummer"
- Ingen nätverks signal
- Fel admin/användare telefon nummer
- Admin/användare nummer inte inlagd
- SIM-kort blivit utdragen när ström fortfarande var på
- Felaktigt telefonnummer till GSM
kan inte ansluta till enheten via GPRS-anslutning: - GPRS inställningar (APN,användarnamn, lösenord) inte inställd eller felaktig
- Otillräcklig SIM-Kort data
- GPRS inte aktiverad på SIM-Kortet
Fick sms meddelandet "wrong syntax": - Felaktig struktur på sms meddelandet
- Onördigt mellanslag kan ha skrivits i sms meddelandet
   
Återställ till standard inställningar:
1. Stäng av GSM
2. Kortslut (anslut) DEF-stiften
3. Sätt på GSM i minst 7 sekunder
4. Stäng av GSM
5. Ta bort anslutningen från DEF-stiften
6. Parametrar återställda till standard!
   
Uppdatering av firmware via USB-kabel
Stäng av GSM
Kortslut (anslut) DEF-stiften
Anslut GSM till datorn via USB-kabel
Sätt på GSM
Ett fönster ska dyka upp där du hittar .bin filen. Annars öpnar den här datorn och leta efter startdiskenhet.
Ta bort .bin filen i enheten.
Kopiera den nya fimware .bin filen till samma mapp.
Stäng av GSM.
Koppla ur USB-kabeln.
Ta bort anslutningen från DEF-stiften.
Sätt på GSM.
Firmware uppdaterad!