Kvalité

 

Kvalitetssäkringssystemet ska innehålla "hur att gå tillväga sätt" och standarder som säkrar att kundens krav och förväntningar på kvalitet är känd och att kunden i god tid får kännedom om den kvalitet som Demex räknar med att leverera.

Demex är ISO certifierade enligt ISO 9001 och alla våra motordrivna grindar är CE-märkta, vi erbjuder även Galv Fe certifikat.

De 8 kvalitetsstyrnings principerna är:

  • kundfokus
  • ledarskap
  • medverkan av människor
  • process metod
  • system för ledningen
  • ständiga förbättringar
  • sakligt förhållningssätt till beslutsfattande
  • ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer


Standarden täcker alla aspekter av en organisations verksamhet, inbegripet, identifiera sina viktigaste processer, definiera roller och ansvar, policys och mål, krav på dokumentation, vikten av att förstå och möta kundernas krav, kommunikation, resurskrav, utbildning, produkt och process planering, designprocesser, inköp, produktion och service, övervakning och mätning av produkter och processer, kundtillfredsställelse, internrevision, ledningens översyn och förbättringsprocesser.

 

Industri- och Villastängsel

Kontakta en av våra säljare för Industristängsel eller villastängsel

Tveka inte att höra av Er om ni har några frågor!

  • 0371 335 40
  • info@demex.se