ncbs stängselsystem

NCBS Icke-Ledande Paneler lämpar sig bra genom sitt stolpsystem som fungerar utmärkt för montering i ojämna terrängförhållanden. Icke-Ledande är ett stängselsystem som skarvas på stolpen. De passar anläggningar med höga krav på säkerhet och design, de är icke-ledande och osynliga för radar. Därför är de ett populärt val för energiindustrin. Icke-Ledande stängsel levereras i så gott som alla höjder. Systemet består av kompositpaneler, stolpar samt fästdetaljer och kan kompletteras med grindsystem av samma fyllning.
  • Specifikation
  • skyddsklass 3

Användningsområden

Kraftverk, militära anläggningar och energiindustrin.

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Icke-Ledande Stängselsystem är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. Eftersom systemet inte är av metall, är vikten per kvadratmeter mycket lättare än stål, men ändå är det nästan lika starkt. Typiska NCBS-Paneler kan motstå stötbelastningar på mer än 900kg.

Icke-Ledande Paneler

Paneltjocklek: 13 mm eller 25 mm
Maskstorlek: 60x60 eller 45x45 mm
Panellängd: 3700 mm
Panelhöjd: 900 mm eller 1200 mm
Håller formen och är lätta att montera
Icke-Ledande Stängselpaneler är till verkade av ett kraftigt kompositmaterial som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning.

Lång livslängd

Det Icke-Ledande stängselsystemet tillverkas av ett kompositmaterial och är därför underhållsfritt, är inte föremål för korrosion och är resistent mot ultraviolett strålning.

 NCBS säkerhetsstaket har Demex Skyddsklass 3 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

DEMEX SKYDDSKLASSER

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

SKYDDSKLASS 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

SKYDDSKLASS 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

"

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

NCBS stängselsystem

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

NCBS stängselsystem

Tack för ditt meddelande