Bison Kravallstaket

Förutom att vara funktionella, är våra kravallstaket mycket hållbara. Vi fäster särskild vikt vid design, i linje med den strukturella formen och kvaliteten på utförandet.

Bison Kravallstaket är en så kallad avstängningsgrind som är avsedd för avstängning av gång-och cykeltrafik. Med en avstängningsanordning kopplas de ihop och vinklas enlight önskemål och är perfekta för arbetsplatser, vid idrottsevenemang, på nöjesfält, karnevaler och mässor. 

Förutom att vara funktionella, är våra kravallstaket mycket hållbara. Vi fäster särskild vikt vid design, i linje med den strukturella formen och kvaliteten på utförandet. Våra produkters hållbarhet och tillförlitlighet är resultatet av specialistkompetens, med stöd av moderna maskiner och effektivt korrosionsskydd.

 

Kravallstaket produkt och sortiment
Demex sortiment av avspärrnings produkter erbjuder lösningar för att skydda din omgivning med avspärrningar för kommunala, kommersiella och privata ändamål.

Hela sortimentet av Demex kravallstaket består av permanenta och flyttbara blockerande staketsektioner i metall i varmförzinkat utförande.

Kravallstaket kan vara till för att vägleda fotgängare eller att hägna in ett byggprojekts område så att ingen riskeras vara utsatt för någon fara. Kravallstaket passar till exempel för avspärrning av områden bredvid höga byggnader, som är utsatta för snöras.

 

Syfte och montage
Syftet med kravallstaket gentemot vanligt byggstaket är den snabba och enkla monteringsfunktionen men också den säkra men lätta konstruktionen. Kravallstaket är en fast sektion med egna fötter svetsat eller manuellt monterat. Staketen sitter sedan i uppsatt läge i varandra och bildar en stark rak och spärrande linje likt en betongvägg.

 

Folk som arbetar med staketen trivs med uppsättningen, funktionen och efterhanteringen. Även människor i omgivningen gillar staketen. Dels för att kravallstaketen är anpassade för att passa i alla olika applikationer och miljöer men också för att de är konstruerade med mått och storlek för att skydda människorna utan att ge dem en avskräckande reaktion.

 

Konstruktion och design
Förutom att vara funktionella, är våra Kravallstaket mycket hållbara. Vi fäster särskild vikt vid design, i linje med den strukturella formen och kvaliteten på utförandet. Våra produkters hållbarhet och tillförlitlighet är resultatet av specialistkompetens, med stöd av moderna maskiner och effektivt korrosionsskydd.

 

Användningsområden
Kravallstaketen används på områden som: parkentréer, parkeringsplatser, cykelparkeringar, lekplatser, flervåningsparkeringshus, underjordiska parkeringshus, privata parkeringar, cykelparkeringar, bilar och cyklar måste skyddas från stöld och skadegörelse, skolentréer, skolbyggnader, vägarbetsplatser, byggarbetsplatser, Statsmiljöer, lantbruk, gårdsentréer, bondgårdar, åkrar, idrottsanläggningar, tävlingsbanor, logistikzoner, trafik- och människoflöde, fotbollsplaner, yrkesutbildningsområden, offentliga tennisbanor, djurinhägnad, motorvägar, landsvägar, broar, privata vägar och mycket mer.

 

Säkerhet
Områdesskydd som kravallstaket är en mycket viktigt aspekt för att skydda områdena från olyckor, faror, stöld och skadegörelse.

 

Arbete på vägar och gator berör inte bara dem som utför själva arbetet utan även trafikanterna och de som bor eller uppehåller sig vid vägen. Det är viktigt för trafiksäkerheten att vägarbete planeras och utförs med hänsyn till dessa faktorer. Samtidigt behövs planering och åtgärder för att uppfylla vägarbetarens krav på säkerhet och skydd mot påkörning m.m. men även för att förhindra stöld och skadegörelse på material och maskiner. Den bästa vägarbetsplatsen är den som är helt befriad från passerande fordonstrafik.

 

Produkter