Avspärrning

Avspärrningsprodukter

Demex utvecklade sortiment av avspärrnings produkter är till för att spärra mot faror och för att dela två eller flera häftiga områden åtskilda. Häftiga områden kan vara t.ex. en högt trafikerad väg med tung och intensiv trafik eller en övertrafikerad väg för person- och cykeltrafik. Det är viktigt att bilförarna ser och är medvetna att t.ex. byggverksamhet eller markarbete är pågående i deras närvaro och att området de befinner sig är riskfullt. Gångtrafikanterna, byggpersonalen eller övriga människor måste känna sig trygga även fast trafiken intill kan vara intensiv.

AVSPÄRRNING BRETT SORTIMENT


Demex sortiment av avspärrning används metodiskt för att spärra riskfull trafik och för att klarlägga vart farorna finns.
Sortimentet handlar om flyttbara staketsektioner som har olika vikter beroende på tänkbara applikationer. Runt arbete vid motorvägar och andra större vägar behöver mycket tyngd under staketet som gör att det blir tufft och hantera och omöjligt och förflytta utan speciella lyftanordningar. På dessa områden används BISON tungavstängning som har en låg tyngdpunkt och väger ca 450kg.
Steg för steg löser man avspärrningen med rätt produkt. Där det är gångtrafik ska kravallstaket med platt fot användas för att folk inte riskera snubbla på de normalt vinklade kravallstaketen, som i sin tur används på mindre trafikerade ställen.

SERVICE OCH KONSTRUKTION
Demex AB som konstruerande företag jobbar ständigt med kundanpassade avspärrningsprodukter. Till specifika projekt krävs ibland extra speciella lösningar för att säkerhetskraven ska utfyllas.
Reklam och kundlogotyper kan konstrueras på produkten i samband med produktion och kundernas egna framtagna produkter konstrueras och produceras efter kundernas begäran.

Hyra byggstaket? – Ring oss på 0371-33500 så hjälper vi er. Eller mejla oss din förfrågan på bygg@demex.se

Produkter